Układ współrzędnych 1992- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 371
Wyświetleń: 3010
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Układ współrzędnych 1992- opracowanie - strona 1 Układ współrzędnych 1992- opracowanie - strona 2 Układ współrzędnych 1992- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Układ współrzędnych „1992”
1. Układ współrzędnych płaskich prostokątnych, oparty jest na współrzędnych
geograficznych geodezyjnych układzie europejskim EUREK -89, występującym
również pod nazwą TREF-89.
2. Współrzędne płaskie prostokątne x, y dla obszaru Polski są obliczane w odwzorowaniu
kartograficznym Gaussa-Krugera, w pasie dziesięcio-stopniowym przy południku
osiowym Lo= 19o i przy współczynniku skali w południku osiowym m= 0.9993.
3. początkiem układu 1992 jest punkt przecięcia się z obrazu południka osiowego lo=19o z
obrazem równika, przy czym przy określaniu ostatecznych współrzędnych – od
współrzędnej x odejmuje się 5300 000m, a do współrzędnej y dodaje się 500 000m.
Zasady podziału i oznaczenia arkuszy map topograficznych w układzie 1992
Dopuszcza się łączenie dwóch sąsiednich równoleżnikowo godeł map w jeden arkusz.
Wymiary arkuszy map topograficznych wzdłuż szerokości i długości oraz ich powierzchnie
odnoszą się do arkuszy wypadających w tym samym pasie, co arkusze podane w przykładzie
godła. Wymiary i powierzchnie arkuszy maleją ku północy, natomiast zwiększają się ku
południu.
Arkusz
Na arkusz mapy
Wymiary
Wymiary
Pow.
w skali
w skali
arkuszy
arkusza [km]
arkusza
długość
szerokość
długość
szerokość
1:25000
1:50000
1:100000
1:1000000
Przykłady godła
Liczba arkuszy
1:1000000 1
4
6
M-34
430
445
191278
1:500000
4
2
3
M-34-D
220
222
48828
1:200000
36
40’
1’
M-34-XXXVI
74
74
5496
1:100000
144
20’
30’
M-34-136
37
37
1379
10’
15’
M-34-136-B
18,5
18,5
345
5’
7,7’
M-34-136-C-c
9,7
9,7
86
2,5’
3,75’
M-34-136-D-d-4
4,7
4,7
21
1:50000
1:25000
1:10000
4
4
4
Godła map topograficznych w skali 1:1
000 000 w podziale Międzynarodowej Mapy
Świata występujące na terenie Polski.
SKALA – GODŁO
1:1 000 000 – M-34
1:500 000 – M-34-C
1:200 000 – M-34-XX
1:100 000 – M-34-87
Mapa w skali 1:1 000 000 w podziale na mapy w skali 1:500 000 dzieli się na 4 arkusze.
Arkusze te oznacza się dużymi literami A-D.
Mapa w skali 1:1 000 000 w podziale na mapy w skali 1:200 000 dzieli się na 36 arkuszy.
Arkusze te oznacza się liczbami rzymskimi I-XXXVI.
Mapa w skali 1:1 000 000 w podziale na mapy w skali 1:100 000 dzieli się na 144 arkuszy.
Arkusze te oznacza się liczbami arabskimi 1-144.
Mapa w skali 1:100 000 w podziale na mapy w skali 1:50 000 dzieli się na 4 arkusze. Arkusze
te oznacza się dużymi literami A-D.
Mapa w skali 1:150 000 w podziale na mapy w skali 1:25 000 dzieli się na 4 arkusze. Arkusze
te oznacza się małymi literami a-d.
Mapa w skali 1:25 000 w podziale na mapy w skali 1:10 000 dzieli się na 4 arkusze. Arkusze
te oznacza się liczbami arabskimi 1-4.
Formuły aplikacyjne dla jednostrefowego układu 1992
X1992 = mo * XGK + Xo’
Xo= -5300 000m
Y1992 = mo * YGK + Yo’
Yo = 500 000m
mo= 0,9993
Zniekształcenia liniowe na południku środkowym wynoszą -70cm/km na skrajnych
obszarach Polski +8Ocm/km
Układ ten ma zastosowanie głównie do prac geodezyjno kartograficznych znaczeniu ogólno ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (1)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Leszek napisał(a):

2020-11-25 23:12:03

Może jednak EUREF,ETRF? prawdopodobnie literówka ,ale mówiąc na egzaminie o EUREKach można skończyć z TREFnym wynikiem;)