Układ współrzędnych 2000- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2142
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Układ współrzędnych 2000- opracowanie - strona 1 Układ współrzędnych 2000- opracowanie - strona 2 Układ współrzędnych 2000- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Układ „2000” określany niekiedy jako drugi wariant układu „1942”, oparty jest na
odwzorowaniu Gaussa-Krugera i podziale Polski na cztery strefy trzystopniowe. Jest to
koncepcja nawiązująca do dawnego układu „1942”, lecz elipsoidalną odniesienia nie jest w
tym przypadku elipsoida Krakowskiego, lecz elipsoida GRS 80. Współrzędne płaskie
prostokątne x,y, są obliczane w odwzorowaniu Gaussa-Krugera w pasach trzystopniowych
trzystopniowych południkach osiowych 15°, 18°, 21°, 24°, ponumerowanych odpowiednio
numerami: 5, 6, 7, 8.
Zniekształcenia występujące w układzie „2000”
Współczynnik zmiany skali w południku osiowym równa się 0,999923. Ze względu na
przyjęcia na południu osiowym współczynnika skali 0,999923 (zamiast 1) zniekształcenia
liniowe zmieniają się w zakresie od -7cm/km na tym południku do ok. +7cm/km na brzegu
pasa. Izolinie zniekształceń liniowych są prostymi równoległymi do obrazu południka
środkowego strefy (Guzik 2000a, 2000b).
Obraz równika jest linią o równaniu x=0, a obraz południka osiowego linią o równaniu:
Y= 5 500 000 m przy południku Lo = 15°
Y= 6 500 000 m przy południku Lo = 18°
Y= 7 500 000 m przy południku Lo = 21°
Y= 8 500 000 m przy południku Lo = 24°
Pierwsza cyfra współrzędnej y każdego punktu jest numerem pasa, w którym leży punkt, a jej
pomnożenie przez 3 daje długość geograficzną południka osiowego, wyrażoną w stopniach.
Układ „2000” jest wykorzystywany w pracach geodezyjnych dla potrzeb Systemu Informacji o
Terenie (SIT) oraz w pracach kartograficznych do sporządzenia mapy w skali 1:10 000 i
większych.
ZASADY PODZIAŁU I OZNACZENIA ARKUSZY MAPY ZASADNICZEJ W
UKŁADZIE WSPÓŁRZĘDNYCH „2000”
Podstawą do określenia formatów i numeracji arkuszy mapy zasadniczej w układzie
współrzędnych „2000” jest arkusz w skali 1:10 000 o wymiarach 5km na 8km.
Kolejne arkusze to:
Arkusz w skali 1:5 000 o wymiarach 2,5km na 4,0km
Arkusz w skali 1:2 000 o wymiarach 1,0km na 1,6km
Arkusz w skali 1:1 000 o wymiarach 0,5km na 0,8km
Arkusz w skali 1:500 o wymiarach 0,25km na 0,4km
Schemat podziału arkusza w skali 1:10 000 na 4
arkusze mapy zasadniczej w skali 1:5 000.
Schemat podziału arkusza w skali 1:10 000 na
25 arkuszy mapy zasadniczej w skali 1:2 000
Schemat podziału arkusza w skali 1:2 000 na 4 arkusze
mapy zasadniczej w skali 1:1 000
Schemat podziału arkusza w skali 1:1 000 na 4 arkusze mapy zasadniczej w skali 1:500
Godła arkusza w skali 1:10 000 tworzy grupa trzech liczb rozdzielonych kropkami. Godłem
arkusza mapy zasadniczej w skali 1:5 000, 1:2 000, 1:1 000 i 1:500 jest godło arkusza w skali
1:10 000 uzupełnione cechą wynikającą z podziału:
Arkusza w skali 1:10 000 na 4 arkusze mapy w skali 1:5 000
Arkusza w skali 1:10 000 na 25 arkusze mapy w skali 1:2 000
Arkusza w skali 1:2 000 na 4 arkusze mapy w skali 1:1 000
Arkusza w skali 1:1 000 na 4 arkusze mapy w skali 1:500
Przykładowe godło mapy zasadniczej w skali 1:10 000
6.115.27
6 – oznacza numer pasa odwzorowania wynikający z podzielenia wartości południka
osiowego (np.18°) ... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz