ransformacja współrzędnych pomiędzy różnymi układami- ćwiczenie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1141
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ransformacja współrzędnych pomiędzy różnymi układami- ćwiczenie - strona 1 ransformacja współrzędnych pomiędzy różnymi układami- ćwiczenie - strona 2 ransformacja współrzędnych pomiędzy różnymi układami- ćwiczenie - strona 3

Fragment notatki:

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Kierunek: Geodezja i Kartografia
Rok akademicki 2009/2010
semestr IV – letni
Ćwiczenie 2-4
Temat: Transformacja współrzędnych pomiędzy
różnymi układami.
Spis treści
Okładka……………………………………………………………….………………1
Spis treści…………………………………………………….………………….…….2
1. Sprawozdanie techniczne…………………………………………………………….3
2. Szkic położenia arkusza podstawowego i jego
rozszerzenia…………………………………………………………………………...4
3. Wykaz współrzędnych B,L na elipsoidzie WGS-84………………………………...5
4. Wykaz współrzędnych B,L,h na elipsoidzie WGS-84………………………………7
5. Układ współrzędnych „1992”
5.1. Wykaz współrzędnych w układzie „1992”……………………………………………9
5.2. Mapa w układzie współrzędnych „1992”……………………………………………11
5.3. Wymiary arkusza podstawowego……………………………………………………12
5.4. Zasięg opracowania…………………………………………………………………..12
6. Układ współrzędnych „2000”
6.1. Wykaz współrzędnych w układzie „2000”………………………………………..…13
6.2. Mapa w układzie współrzędnych „2000”……………………………………………15
6.3. Wymiary arkusza podstawowego……………………………………………………16
6.4. Zasięg opracowania………………………………………………………………….16
7. Układ współrzędnych
7.1. Wykaz współrzędnych w układzie „UTM”………………………………………….17
7.2. Mapa w układzie współrzędnych „UTM”……………………………………………19
7.3. Wymiary arkusza podstawowego……………………………………………………20
7.4. Zasięg opracowania………………………………………………………………….20
8. Układ współrzędnych „1965”
8.1. Wykaz współrzędnych w układzie „1965”…………………………………………..21
8.2. Mapa w układzie współrzędnych „1965”……………………………………………23
8.3. Wymiary arkusza podstawowego……………………………………………………24
8.4. Zasięg opracowania………………………………………………………………….24
9. Układ współrzędnych „1942”.
9.1. Wykaz współrzędnych w układzie „1942”…………………………………………..25
9.2. Mapa w układzie współrzędnych „1942”……………………………………………27
9.3. Wymiary arkusza podstawowego……………………………………………………28
9.4. Zasięg opracowania………………………………………………………………….28
10. Układ współrzędnych „GUGiK 80”.
10.1. Wykaz współrzędnych w układzie „GUGiK 80”…………………………………...29
10.2. Mapa w układzie współrzędnych „GUGiK 80”…………………………………….31
10.3. Wymiary arkusza podstawowego…………………………………………………..32
10.4. Zasięg opracowania…………………………………………………………………32
11. Wykaz współrzędnych B, L, h na elipsoidzie Krasowskiego……………………...33
12. Zestawienie różnicy dB, Dl, dh między elipsoidą WGS-84 a elipsoidą
Krasowskiego………………………………………………………………………...35
13. Mapa w układzie „1992” z naniesionymi izoliniami……………………………...37
14. Analiza wymiarów oraz pól arkusza podstawowego w poszczególnych
układach. …………………………………………………………………………….38
1. Sprawozdanie techniczne
I.
Dane formalno prawne
Zleceniodawca: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie im. H. Kołłątaja.
Wykonawca:
Rodzaj pracy: Transformacja współrzędnych.
Data wykonania: 02.06.2010r
II.
Cel wykonania pracy
Celem ćwiczenia było wykonanie przeliczenia współrzędnych pomiędzy różnymi
układami współrzędnych spotykanymi na terenie Polski oraz porównanie
współrzędnych B, L, h na elipsoidzie WGS-84 ze współrzędnymi tych samych
punktów na ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz