Układ 1965- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1141
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Układ 1965- opracowanie - strona 1 Układ 1965- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Układ współrzędnych „1965” wprowadzony został do opracowań kartograficznych
przeznaczonych dla potrzeb gospodarczych. Układ wywodzi się z elipsoidy Krakowskiego,
która posiada punkt przyłożenia dla geoidy w Pułkowie i lokalną orientację astronomiczną.
Elipsoida została wprowadzona w Polsce w 1952 roku w wyniku decyzji o ujednoliceniu
systemu odniesień przestrzennych dla państwa byłego bloku wschodniego. Układ
współ®zędnych „1965” składa się z 4 układów współrzędnych płaskich prostokątnych
nazwanych strefami i numerowanymi od 1 do 4 w odwzorowaniu quasistereograficznym oraz
z jednego układu (strefa 5) w odwzorowaniu Gaussa-Krugera.
Strefa 1
Strefa 2
Strefa 3
Strefa 4
Strefa 5
Bo
50° 37° 30°
53° 00° 04°
53° 35° 00°
51° 40° 15°
Lo
21° 05° 00°
21° 30° 10°
17° 00° 30°
16° 40° 20°
18° 57° 30°
mo
0,9998
0,9998
0,9998
0,9998
0,999983
Godła map topograficznych i mapy zasadniczej w układzie „1965”
Mapy topograficzne średnio- i wielko-skalowe oraz mapa zasadnicza były wykonywane w
układzie prostokątnym związanym ściśle z układem prostokątnym „1965”, w którym obszar
Polski został podzielony na 5 stref odwzorowawczych, każda z nich posiada odrębny układ
współrzędnych prostokątnych płaskich. Poszczególne strefy są podzielone liniami
równoległymi do osi układu na prostokątne sekcje o wymiarach terenowych 40kmx64km.
Linie pionowe biegnące równolegle do osi x w odstępach 64km wyznaczają tzw. słupy, zaś
linie poziome, równoległe do osi y, poprowadzone co 40km tworzą pasy. Numeracja pasów
biegnie w kierunku z północy na południe, zaś numeracja słupów w kierunku z zachodu na
wschód. Układ „1965” obowiązuje dla map w skalach1:50 000 i większych.
Godło pojedynczej sekcji
Godłem (oznaczeniem0 pojedynczej sekcji podziałowej są trzy
cyfry np. 443, z których
4 to numer strefy odwzorowawczej
4 to numer pasa
3 to numer slupa
Sekcja podziałowa = arkusz mapy 1 :100 000
Godła:
411 – strefa 4
321 – strefa 3
243 – strefa 2
165 – strefa 1
Podstawowa sekcja podziałowa w skali
1:100 000 dzieli się na 4 arkusze mapy
w skali 1:50 000 o formacie 64cmx40cm,
oznaczone kolejnymi cyframi
1, 2, 3, 4.
Godło arkusza tej mapy składa się z godła sekcji podziałowej, kropka i numer arkusza w
zakresie
od 1 do 4, np. 443.2
Arkusz 1:50 000 dzieli się na 4 sekcje 1:25
000 tego samego formatu oznaczone cyframi 1
do 4, umieszczanymi na końcu godła.
Godło zatem składa się z trzech cyfr sekcji
podziałowej, kropki i dwóch cyfr, np. 443.24
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz