Geodezja - zadania i odpowiedzi

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1029
Wyświetleń: 4557
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geodezja - zadania i odpowiedzi  - strona 1 Geodezja - zadania i odpowiedzi  - strona 2 Geodezja - zadania i odpowiedzi  - strona 3

Fragment notatki:

Zad1. Konstrukcje pomiarowe (wcięcia) służące do wyznaczenia współrzędnych stanowiska (pomiar tylko na stanowisku). Rysunek. Sposób obliczenia. Zaznaczyć elementy dane i pomierzone i obliczane. jednoznacznie wyznaczalne z obserwacjami dodatkowymi nie wiem czy to będzie poprawna odpowiedź ale to jest to co znalazłam na temat wcięć: Wcięcia stosowane są powszechnie do zagęszczania osnów poziomych, są podstawowymi zadaniami geodezyjnymi polegającymi na określenie położenia sytuacyjnego pojedynczych punktów wyznaczanych. Wcięcie w przód ( to nie jest pomiar ze stanowiska , jak będziesz chciał to Ci napisze wzory, ale na wykładach był tylko rysunek w slajdach a nie wiem czy Romankowa ma to w wykładach. Aha nie ma tego bo ona mówiła ze nie była na jakimś wykładzie, dobra to ci napisze:P) Mierzone: α, β , znane są Xa, Ya, Xb, Yb Obliczyć: Xp, Yp Obliczenia: Obliczyć ze współrzędnych azymut A AB i długość boku AB Obliczyć azymuty boków A AP i A BP Z tw sinusów policzyć długości boków AP i BP
Obliczasz przyrosty:
I to samo dla drugiego oku
Dwukrotne wyznaczenie współrzędnych punktu i średnia wartość
Kurde ale ze mnie pajac to było w zeszłym roku, no cóż już napisałam to niech będzie
Wcięcie azymutalne Mierzone: δ,ε
Warunek wykonania pomiarów: widoczność między końcami bazy A,B a punktem wcinanym P. Nie ma wymogu widoczności między punktami A,B!
Obliczenia:
Obliczenie ze współrzędnych kątów CAB, ABD a następnie kątów α i β które wyniosą:
α=δ-CAB β=360- (ABD+ε)
a dalej już liczymy tak jak w przypadku zwykłego wcięcia w przód
Wcięcie kombinowane (kątowo- liniowe) Obserwacje: γ- mierzony ze stanowiska P, długość a
Obliczenie ze współrzędnych długości bazy c
Obliczenie kąta α z twierdzenia sinusów, a następnie kąta β jako dopełnienie kątów α i γ do 180 stopni
Obliczenia prowadzić dalej jak przy wcięciu w przód
Wcięcie w bok Mierzone: kąty α i γ - pomierzone wielkości są jednorodne ale α jest obserwacją typową dla wciecia w przód a γ dla wcięcia wstecz
Liczymy β jako dopełnienie do 180 stopni no i potem się już liczy znowu jak wcięcie w przód. 5) Wcięcie wstecz - Beluch str 253
6) Wcięcie wstecz na dwa punktu- zadanie Hansena - Beluch str 271
7) Zadanie Mareka - Tu są dwa rysunki bo przeważnie α,β,γ,δ nie są tożsame z kątami które są pomierzone czyli 1, 2, 3, 4 więc trzeba je obliczyć.


(…)

… pomiarowej przewidzianej do zastosowania, w tym zakres zastosowania GPS,
Przewidywana skala opracowania mapy zasadniczej,
Informacje o właściwości ośrodków dokumentacji
Wykaz przepisów i instrukcji mających zastosowanie.
Zad 13. Systematyka poziomej osnowy geodezyjnej wg instrukcji ….. Podać technologie zakładania oraz parametry dokładnościowe.
To te technologie zakładania to są opracowane…
…:
-wielkoskalowe mapy zasadnicze w skalach bazowych 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000
- mapy topograficzne do celów gospodarczych w skalach 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000
Sekcje podziałowe o wymiarach ΔY=64km i ΔX=40 km które odpowiadają arkuszom map w skali1: 100 000. Mapy w układzie 1965 nie posiadają siatki kartograficznej.
Podstawowym mankamentem układu 1965 jest brak możliwości sporządzenia jednolitych map obszaru…
… rozwinąć ten temat ale może nie koniecznie
b)układ centralny jest to konstrukcja złożona z kilku trójkątów o wspólnym wierzchołku, zwanym punktem centralnym. Najkorzystniejszy jest układ centralny złożony z 6 trójkątów równobocznych. C) łańcuch trójkątów- powstaje przez połączenie ze sobą w określonym kierunku trójkątów stykających się bokami. Pod względem kształtu łańcuchy można podzielić na otwarte…
… - liczba trójkątów w sieci
2) sieć kątowo -liniowa-sieć poziomej osnowy geodezyjnej w której pomierzono zarówno kąty poziome jak i odległości. Dla zaistnienia problemu wyrównania łaczna ilość tych elementów sieci powinna przekraczać podwojoną liczbę punktów szukanych których współrzędne mają być wyznaczane.
Kształt, konstrukcja i rozkład sieci w jej obrębie poszczególnych rodzajów obserwacji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz