Systemy mikroprocesorowe - strona 4

Spis programów

 • Politechnika Poznańska
 • dr inż. Tomasz Marciniak
 • Systemy mikroprocesorowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 826

1.  procedura zapala diode o mumerze przekazanym przez w  2.  Zmiana czestotliwosci generatora zegarowego  3.  Testowanie stanu linii wejściowej  4.  mierzy czas ladowania kondensatora przez Rx  5.  Program identyfikacji nacisnietego klawisza - mierzy czas ladowania kondensatora  przez niezwarte ...

Tabela 1

 • Politechnika Poznańska
 • dr inż. Tomasz Marciniak
 • Systemy mikroprocesorowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 679

Instrukcja W STATUS,C 0x20 0x21 bcf status,c 0 movlw 0x15 15 movwf 0x20 15 decf 0x20,1 14 (Z=0) rlf 0x20,1 0 28 movlw 0xff FF addwf 0x20,w 27 1 (Z=0) movwf 0x21,1 27 swapf 0x21,1 72 xorwf 0x21,1 (Z=0) 55 0x20 21H 0x21 60H 0x22 FDh Instrukcja W STATUS,C 0x20 0x21 0x22 Z ...

Tabela 2

 • Politechnika Poznańska
 • dr inż. Tomasz Marciniak
 • Systemy mikroprocesorowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 721

0x20 06h 0x21 3Ah 0x22 B5h 0x23 3Ch 0x24 FFh Instrukcja A B R0 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 bit CY SETB C 1 MOV 022H, 20H O6 MOV 06H, #09H O9 INC R6 0A MOV A, @R0 0A ADDC A, #09H 14 0 MOV B,A 14 MOV A, 21H 3A DIV AB 2 12 RRC A 1 0 RRC A 0 1 MOV A, 24H FF ADDC A, 24H FF 1 INC A 0 1 MOV 02H, 22H B5 MOV A, ...

Program 19

 • Politechnika Poznańska
 • dr inż. Tomasz Marciniak
 • Systemy mikroprocesorowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 665

; ;Listing 7.19 Zapisywanie stanu 0 albo 1 na linie sda i scl ; ;zapis 0 na sda bank0 bcf sda ;przygotuj 0 na sda bank1 bcf sda ;wpisz 0 na sda (linia sda - wyjscie) bank0 ;zapis 1 na sda bank1 bsf sda ;wpisz 1 na sda (linia sda - wejscie) bank0 ;analogicznie dla scl ...

Program 23

 • Politechnika Poznańska
 • dr inż. Tomasz Marciniak
 • Systemy mikroprocesorowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 707

; ;listing 7.23 procedura start - inicjalizacja transmisji ; i2c_start ;wysyla sekwencje start bank1 bcf sda ;sda wyjscie bcf scl ;scl wyjscie bank0 bsf sda ;1 - sda bsf scl ;1 -...

Program 24

 • Politechnika Poznańska
 • dr inż. Tomasz Marciniak
 • Systemy mikroprocesorowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 609

; ;listing 7.24 procedura stop - zakonczenie transmisji ; i2c_stop ;wysyla sekwencje stop bank1 bcf sda ;sda wyjscie bcf scl ;scl wyjscie bank0 bcf sda ;0 - sda goto $+1 ;opoznienie 2us bsf scl ;1 - sdcl call del6 ;czekaj 6 us bsf sd...

Program 18

 • Politechnika Poznańska
 • dr inż. Tomasz Marciniak
 • Systemy mikroprocesorowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 553

; ;listing 7.18 procedura inicjalizacji rejestrow portu dla linii sda i scl ; i2c_port_ini ;inicjalizacja rejestrow portow bank0 bcf sda ;przygotuj 0 na sda bcf scl ;przygotuj 0 na ...

Program 21

 • Politechnika Poznańska
 • dr inż. Tomasz Marciniak
 • Systemy mikroprocesorowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 553

; ;Listing 7.20 Fragment procedury odczytu stanu lini scl ;i wykrywanie stanu oczekiwania (wait state) ; bank1 bsf scl ;przygotowanie linii scl do odczytu bank0 btfss scl ;sprawdz scl goto $-1 ;scl=0, czekaj ...

Zadanie z mikroprocesorem 8051

 • Politechnika Poznańska
 • dr inż. Tomasz Marciniak
 • Systemy mikroprocesorowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 469

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: zawartość rejestrów po wykonaniu kolejnych instrukcji programu dla mikroprocesora 8051, pamięć wewnętrzna, tabela, postać szestnastkowa...

Opracowanie rysunki

 • Politechnika Poznańska
 • dr inż. Tomasz Marciniak
 • Systemy mikroprocesorowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 462

                                                                                                                                                                                                                                                    ...