Systemy mikroprocesorowe

note /search

Lista instrukcji mikrokontrolerów 8051

 • Politechnika Poznańska
 • Systemy mikroprocesorowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1162

  1  Lista instrukcji mikrokontrolerów 8051  Spis tre ś ci  •  1 ACALL    •  2 ADD A,    •  3 ADDC A,    •  4 AJMP    •  5 ANL ,    •  6 ANL C,    •  7 CJNE , ,    •  8 CLR A   •  9 CLR    •  10 CPL A   •  11 CPL    •  12 DA A   •  13 DEC    •  14 DIV AB   •  15 DJNZ ,    •  16 INC    •  17 INC D...

Format

 • Politechnika Poznańska
 • Systemy mikroprocesorowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1155

1.15 format 16-bit number, bit 15 ( left-most bit ) is sign-bit, binary point is between bit 15 and bit 14 (i.e. m = 15 ) X = S . x x x x x x x x x x x x x x x Resolution = 2 -15 V(X) min = -1    ( 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 )    ( 8000 Hex ) V(X) max = 1 - 2 -15    (0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...

Kolokwium 2

 • Politechnika Poznańska
 • Systemy mikroprocesorowe
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1274

Imię i nazwisko V3 Grupa: ………………………………. Data: ………………………………… ZADANIE 1: Uzupełnij tabelę (tj. zawartości rejestrów po wykonaniu kolejnych instrukcji programu dla mikroprocesora 8051), uwzględniając wartości początkowe w adresach 0x20-0x24....

Systemy mikroprocesorowe – opracowanie

 • Politechnika Poznańska
 • Systemy mikroprocesorowe
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1141

1    Systemy mikroprocesorowe – opracowanie (edycja 2009)    Pytania za 3 punkty   1.  –  2.  –    3.  Do portu P0 mikroprocesora 8051 dołączono 8 diod świecących, natomiast do portu P2 dołączono 8  przycisków sygnalizacyjnych. Napisz program, który przy kolejnych naciśnięciach przycisku  naprzem...

Opracowanie Systemy Mikroprocesorowe 2010

 • Politechnika Poznańska
 • Systemy mikroprocesorowe
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1141

Opracowanie Systemy Mikroprocesorowe 2010 1. Naszkicuj uproszczony schemat funkcjonalny mikrokontrolera. 2. Wymień zadania realizowane przez układ sterowania (Control Unit)? Najważniejszym zadaniem układu sterowania jest dekodowanie przesłanego z pamięci programu rozkazu i generacja na jego podst...

Opracowanie wykłady miniatura 1

 • Politechnika Poznańska
 • Systemy mikroprocesorowe
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1295

28 Uzupełnij brakujący opis na rysunku licznika - generato ra impulsów z podwójnym kanałem. Zegar, Licznik modulo, Komparator 2, rejestr 2 9 Podaj 6 kroków jest wykonywanych podczas obsługi przerwania. 1. Wygenerowanie sygnału potwierdzenia przyjęcia przerwania IRQACK 2. Zapamiętanie stanu jedno...

Opracowanie wykłady miniatura 2

 • Politechnika Poznańska
 • Systemy mikroprocesorowe
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1036

2. Wymień zadania realizowane przez układ sterowania ( Control Unit )? -koordynacja pracy poszczególnych zespołów funkcjonalnych mikrokontrolera w trakcie wykonywania programu. -otwieranie/zamykanie przepływu danych między zespołami przyłączonymi do szyny danych -generowanie sygnałów sterujących ...

Opracowanie wykłady

 • Politechnika Poznańska
 • Systemy mikroprocesorowe
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1190

Pytanie 1 Naszkicuj uproszczony schemat funkcjonalny mikrokontrolera. Pytanie 2 Jakie zadania realizuje układ sterowania (Control Unit)? Zadaniem układu sterowania (CU - control unit) jest koordynacja pracy poszczególnych zespołów funkcjonalnych mikrokontrolera w trakcie wykonywania programu. Ukł...

PIC - Instrukcje

 • Politechnika Poznańska
 • Systemy mikroprocesorowe
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1274

ADDLW Funkcja : Dodaj stałą k i zawartość rejestru W Argument : 0 W Zmieniane znaczniki : C, DC, Z Kod rozkazu : 11 111x Opis : Zawartość rejestru W jest dodawania do 8-bitowej stałej k. Wynik operacji jest przesyłany do W. Przykład: ADDLW 0x15 Przed wykonaniem instrukcji : W = 0x10 Po wykonan...

Program 5

 • Politechnika Poznańska
 • Systemy mikroprocesorowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1309

; ;Listing 7.5 Program identyfikacji nacisnietego klawisza ; pomiar_tx ;mierzy czas ladowania kondensatora przez niezwarte rezystory clrf tmr1h ;zeruj tmr1h clrf tmr1l ;zeruj tmr1l call rozladuj ;zalacz rozladowanie kondensatota call del_ntb ;poczekaj na rozladowanie call laduj ;zalacz lad...