Opracowanie wykłady miniatura 2

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1008
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opracowanie wykłady miniatura 2 - strona 1

Fragment notatki:


2. Wymień zadania realizowane przez układ sterowania ( Control Unit )? -koordynacja pracy poszczególnych zespołów funkcjonalnych mikrokontrolera w trakcie wykonywania programu. -otwieranie/zamykanie przepływu danych między zespołami przyłączonymi do szyny danych -generowanie sygnałów sterujących pracą zespołów funkcjonalnych -podejmuje decyzje o przebiegu każdej kolejnej operacji 3. Wymień zadania realizowane przez układ wykonawczy ( Execution Unit )? -realizuje operacje określone przez sygnały sterujące. Operacje mogą dotyczyć zarówno danych, jak i adresów. Operacje te wynikają z programu uruchomionego w systemie. 5. Podaj typy adresowania dla mikrokontrolera 80C51. Dla każdego typu podaj przykład instrukcji. - implikowane, np. ADD A,R1; INC A; CPL A; N OP; - natychmiastowe, np. ADD A,#dana; MOV A,#0F3h; - pośrednie, np. MOV A,@R1; ADD A,@R0; MOVX A,@DPTR; - bezpośrednie, np. ADD A,adres; MOV A,0F8h; - względne : np. MOVC A, @A + PC, JNC 7. Podaj przykłady sytuacji wyjątkowych. - Wystąpienie dzielenia przez 0 -Zgłoszenie żądania obsługi przez urządzenie podłączone do wejścia przerwań niemaskowanych. 8. Jaka jest różnica pomiędzy sytuacją wyjątkową, przerwaniem maskowanym a pułapką . - Sytuacja wyjątkowa — nieoczekiwane zdarzenie, wymagające zmiany sekwencji wykonywanych instrukcji. Obsługa sytuacji wyjątkowej nie może być odroczona na później, więc mikrokontroler obsługuje ją zaraz po zakończeniu aktualnie wykonywanego cyklu rozkazowego. - Pułapka to specjalny rodzaj przerwania używany przy uruchamianiu programu, świadomie wstawiany przez programistę w celu śledzenia działania programu. W momencie wystąpienia pułapki, działanie programu jest zawieszane. - Przerwanie maskowane da się zamaskować i wtedy nie zostanie zgłoszone do CPU. Przykładowo można zamaskować przerwanie licznika.
9. Jakich 6 kroków jest wykonywanych podczas obsługi przerwania. 1. Wygenerowanie sygnału potwierdzenia przyjęcia przerwania IRQACK 2. Zapamiętanie stanu jednostki centralnej; zazwyczaj zapamiętana jest zawartość akumulatora i rejestru stanu 3. Zapamiętanie adresu instrukcji przy której przerwano program 4. Pobranie do licznika programu adresu obsługi przerwania 5. Wykonanie procedury obsługi przerwań 6. Odtworzenie stanu CPU oraz zawartości licznika programu 10. Czy pamięć OTP może być modyfikowana? Pamięć jednokrotnie programowalna OTP (ang. One Time Programmable) ma budowę identyczną jak EPROM, ale proces programowania można wykonać tylko jeden raz. W odróżnieniu od pamięci EPROM, których obudowy są wyposażone w okno z kwarcu umożliwiające kasowanie w ultrafiolecie, pamięci OTP nie mają takiego okienka, nie mogą być więc kasowane. Ściślej biorąc zawartość zaprogramowanej pamięci OTP można modyfikować, ale tylko przez zmianę jedynek na zera. Zaprogramowane wcześniej zera nie mogą być już przeprogramowane na jedynki.

(…)

… impulsów w odstępach czasu o zaprogramowanej wartości lub przebiegu okresowego o zadanej częstotliwości, -Generowania sygnałów impulsowych o określonym czasie trwania lub sygnałów okresowych o zadanym współczynniku wypełnienia -Sterowania szybkością transmisji w portach szeregowych, zarówno w trybie synchronicznym, jak i Asynchronicznym,
-Realizacji zadań licznika nadzorcy.
27. Opisz elementy licznika…
…, aby generować przebieg o współczynniku wypełnienia xx%? Skoro rejestr jest 8-bitowy to żeby wygenerować przebieg o wypełnieniu 100%, należy wpisać do niego wartość równą FFh. Dla odpowiednio mniejszych wypełnień zawartość powinna zmieniać się wprost proporcjonalnie. Wypełnieniu 0% odpowiada zawartość 00h. Wypełnieniu 50% odpowiada zawartość 7Fh. Wg Pełki: współczynnik wypełnienia (w %) = 100 * PWM_CONTROL /256…
…? Ile razy można je programować? -Pamięć FLASH programu - 100 000 razy -Pamięć EEPROM danych - 1 000 000 razy -Pamięć SRAM - możliwość programowania nieskończoną ilość razy, po odłączaniu zasilania dane w pamięci są kasowane 40. Podaj sytuacje, kiedy następuje Reset mikrokontrolera PIC12F675? -po załączeniu zasilania - POR (Power On Reset); -po podaniu aktywnego sygnału (niski poziom) na końcówkę…
… różnice w budowie pomiędzy mikroprocesorami PIC a dsPIC. dsPic Posiada:
Moduł DSP zawierający:
- Mnożarkę całkowitą i stałoprzecinkowa 17x17 bitową
- 40-bitowy rejestr przesuwajacy, - 40-bitowy układ dodajacy/odejmujacy
- Dwa 40-bitowe akumulatory,- Układ rozszerzenia znaku i dopełniania zerami
- Układ zaokraglania i nasycania
Blok MCU składający sie z:
-16-bitowego ALU, -Układu dzielącego, - Tablicy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz