Opracowanie wykłady

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1141
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opracowanie wykłady - strona 1 Opracowanie wykłady - strona 2 Opracowanie wykłady - strona 3

Fragment notatki:


Pytanie 1 Naszkicuj uproszczony schemat funkcjonalny mikrokontrolera. Pytanie 2 Jakie zadania realizuje układ sterowania (Control Unit)? Zadaniem układu sterowania (CU - control unit) jest koordynacja pracy poszczególnych zespołów funkcjonalnych mikrokontrolera w trakcie wykonywania programu. Układ ten otwiera bądź zamyka przepływ danych między zespołami przyłączonymi do szyny danych oraz generuje sygnały sterujące pracą zespołów funkcjonalnych. Decyzje o przebiegu każdej kolejnej operacji blok sterowania podejmuje na podstawie zakodowanych rozkazów przesyłanych przez szynę danych oraz sygnałów stanu generowanych przez układ wykonawczy. Sygnały sterujące są przesyłane przez dwukierunkową szynę sygnałów sterowania, nazywaną w skrócie   szyną sterowania . Pytanie 3 Wymień zadania realizowane przez układ wykonawczy (Execution Unit)? Realizuje operacje określone przez sygnały sterujące. Operacje mogą dotyczyć zarówno danych, jak i adresów, decyzje o przebiegu każdej kolejnej operacji blok sterowania podejmuje na podstawie zakodowanych rozkazów przesyłanych przez szynę danych oraz sygnałów stanu generowanych przez układ wykonawczy. Pytanie 4 Naszkicuj budowę układu wykonawczego. Pytanie 5 Podaj tryby adresowania dla mikrokontrolera 80C51. Dla każdego trybu podaj przykład instrukcji. implikowane (wewnętrzne lub rejestrowe), np. ADD A,R1; INC A; CPL A; NOP; natychmiastowe, np. ADD A,#dana; MOV A,#0F3h; pośrednie, np. MOV A,@R1; ADD A,@R0; MOVX A,@DPTR; bezpośrednie, np. ADD A,adres; MOV A,0F8h; względne, np. MOVC A, @A + PC, JNC (i pozostałe skoki z testowaniem) indeksowe  -  niemożliwe w 80C51! Pytanie 6 Naszkicuj na czym polega adresowanie względne. Pytanie 7 Podaj przykłady sytuacji wyjątkowych. Wystąpienie dzielenia przez 0 zgłoszenie żądania obsługi przez urządzenie podłączone do wejścia przerwań niemaskowanych. Pytanie 8 Jaka jest różnica pomiędzy sytuacją wyjątkową, przerwaniem maskowanym a pułapką. Sytuacja wyjątkowa   — nieoczekiwane zdarzenie, wymagające zmiany sekwencji wykonywanych instrukcji, tj. wywołania procedury obsługi zdarzenia. Obsługa sytuacji wyjątkowej nie może być odroczona na później, więc mikrokontroler obsługuje ją zaraz po zakończeniu aktualnie wykonywanego cyklu rozkazowego. Pułapka   to specjalny rodzaj przerwania używany przy uruchamianiu programu, świadomie wstawiany przez programistę w celu śledzenia działania programu. W momencie wystąpienia pułapki, działanie programu jest zawieszane.

(…)

… ta bywa nazywana rejestracją zdarzeń (ang. input event capture),
generowania impulsów (sekwencji impulsów) w odstępach czasu o zaprogramowanej wartości lub przebiegu okresowego o zadanej częstotliwości,
generowania sygnałów impulsowych o określonym czasie trwania lub sygnałów okresowych o zadanym współczynniku wypełnienia (PWM - pusle width modulation),
sterowania szybkością transmisji w portach…
… struktury dwukanałowej i powoduje, że układ zachowuje się tak jak ten z jednym kanałem.
Pytanie 29
Jaka musi być zawartość 8-bitowego rejestru kontrolnego modułu PWM, aby generować przebieg o współczynniku wypełnienia xx%? Odpowiedź
Skoro rejestr jest 8-bitowy to żeby wygenerować przebieg o wypełnieniu 100%, należy wpisać do niego wartość równą FFh. Dla odpowiednio mniejszych wypełnień zawartość powinna zmieniać się wprost proporcjonalnie.
Wypełnieniu 0% odpowiada zawartość 00h. Wypełnieniu 50% odpowiada zawartość 7Fh.
Mały komentarz: W książce Pełki podany jest wzór:
współczynnik wypełnienia (w %) = 100 * PWM_CONTROL /256
Gdzie PWM_Control to zawartość rejestru kontrolnego. Z tego wynika, ze dla rejestru FFh uzyskuje się wypełnienie maksymalne = 99,6 %, tak więc dla przebiegu o wypełnieniu 50…
… komparatorów, które porównują napięcie wejściowe z napięciem odniesienia na dzielniku rezystorowym. Sygnały z komparatorów, są podawane do dekodera priorytetów i są przetwarzane na kod binarny. Przetwornik oparty na metodzie kompensacji wagowej, to taki jak użyty w powyżej. Licznik na odpowiedniej ilości bitów zlicza, a kody z niego są przetwarzane przez przetwornik C/A Komparator porównuje wartości…
… trybem poboru mocy
Pytanie 16
Jakie linie sygnałowe są wymagane do komunikacji mikrokontrolera z pamięcią szeregową?
Do sterowania pamięcią EEPROM z szeregowym dostępem stosuje się powszechnie dwie różne metody: a) sterowanie przy użyciu linii portów wejścia/wyjścia mikrokontrolera oraz b) sterowanie przez interfejs komunikacji szeregowej. W przypadku a) pamięć jest połączona z mikrokontrolerem przez 4…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz