Opracowanie wykłady miniatura 1

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1267
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opracowanie wykłady miniatura 1 - strona 1

Fragment notatki:


28 Uzupełnij brakujący opis na rysunku licznika - generato ra impulsów z podwójnym kanałem. Zegar, Licznik modulo, Komparator 2, rejestr 2
9 Podaj 6 kroków jest wykonywanych podczas obsługi przerwania. 1. Wygenerowanie sygnału potwierdzenia przyjęcia przerwania IRQACK 2. Zapamiętanie stanu jednostki centralnej; zazwyczaj zapamiętana jest zawartość akumulatora i rejestru stanu 3. Zapamiętanie adresu instrukcji przy której przerwano program 4. Pobranie do licznika programu adresu obsługi przerwania 5. Wykonanie procedury obsługi przerwań 6. Odtworzenie stanu CPU oraz zawartości licznika programu 10 Czy pamięć OTP może być modyfikowana? Pamięć jednokrotnie programowalna OTP - One Time Programmable zawartość zaprogramowanej pamięci można modyfikować, ale tylko przez zmianę jedynek na zera.
15 Jakie rejestry są wykorzystywane w układach watchdog ? Hitachi: - TCSR (time control/status register) - rejestr kontrolny i rejestr stanu licznika nadzorcy - TCNT (time counter) - 8-bitowy licznik nadzorcy - RSTCS R (reset control/status register) - rejestr stanu i rejestr kontrolny sterowan ia układu RESET 12 Podaj jak zmieniając architekturę można zwiększyć wydajność mikrokontrolerów? - zastosowanie większej liczby arytmometrów (ALU), które mogłyby pracować jednocześnie. - zastosowanie dodatkowych pamięci podręcznych (cache memory). - zastosowanie programowalnych układów logicznych PLD . - zastosowanie architektury RISC (zredukowanej listy instrukcji).
- przetwarzanie protokołowi
25 Ile węzłów można typowo przyłączyć do szyny CAN? Jaka jest zależność maksymalnej szybkości transmisji od długości linii? W normalnych warunkach można podłączyć do 30 węzłów. Prędkość przy długości szyny do 40 m to 1Mbps, a przy 1 km - 40 kbps. 18 Podaj różnice pomiędzy trybami pracy 0, 1 i 2 układu 8255A? - Tryb 0 - 2 porty 8 bitowe (A i B), 2 porty 4 bitowe (C), każdy może być wejściem lub wyjściem, wyjścia z atrzaskiwane , wejście nie są zatrzaskiwane. (podst. tryb wej/wyj) - Tryb 1 - 2 porty (grupy) 8 bitowe (A i B) z kontrolą transmisji i jej statusem na 4 bitowych połówkach portu C, każda grupa może być wejściem lub wyjściem, wejścia i wyjścia są zatrzaskiwane. ( strobowany tryb wej/wyj) - Tryb 2 - 8 bitowy port A pracuje w trybie dwukierunkowym, sterowanie i status na 5 bitach portu C, wejścia i wyjścia są zatrzaskiwane. (strobowany tryb wej/wyj) 49 Podaj różnice w budowie pomiędzy mikroprocesorami PIC a dsPIC.

(…)

… lub maleje.
45 Jak zapisać w formacie 1.15 liczbę 0,6375
Znak 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7 2-8
+/- ½ ¼ 1/8 1/16 1/32 1/64 1/128 1/256
0 1 0 1 0 0 0 1 1
29. Jaka musi być zawartość 8-bitowego rejestru kontrolnego modułu PWM, aby generować przebieg o współczynniku wypełnienia 60%? współczynnik wypełnienia (w %) = 100 * PWM_CONTROL /256 Gdzie PWM_Control to zawartość rejestru kontrolnego. Z tego wynika…
… jest różnica pomiędzy przesunięciem arytmetycznym a logicznym? -Przesunięcie logiczne przesunięcie, w którym na miejsca ubywających bitów wpisuje się zera.
-Przesunięcie arytmetyczne przesunięcie różniące się od przesunięcia logicznego tym, że przy przesuwaniu w prawo następuje powielanie bitu znaku na zwalnianych pozycjach bitów.
50. Jakie istotne typy instrukcji DSP oferuje dsPIC?
-ADD Acc
-SUB Acc
-CLR…
… programu - 100 000 EEPROM danych - 1 000 000 SRAM -nieskończoną ilość razy 47 Wymień rodziny procesorów sygnałowych produkowanych przez firmę Texas Instruments i podaj ich typowe zastosowania. -C6000 High Performance DSPs - przetwarzanie dźwięku i obrazu, zastosowanie w urządzeniach dostępowych do internetu szerokopasmowego, -C5000 Power-Efficient DSPs - wydajny DSP z obniżonym poborem prądu, -C2000…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz