Systemy mikroprocesorowe – opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1036
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Systemy mikroprocesorowe – opracowanie - strona 1 Systemy mikroprocesorowe – opracowanie - strona 2 Systemy mikroprocesorowe – opracowanie - strona 3

Fragment notatki:


1    Systemy mikroprocesorowe – opracowanie (edycja 2009)    Pytania za 3 punkty   1.  –  2.  –    3.  Do portu P0 mikroprocesora 8051 dołączono 8 diod świecących, natomiast do portu P2 dołączono 8  przycisków sygnalizacyjnych. Napisz program, który przy kolejnych naciśnięciach przycisku  naprzemian zapala lub gasi odpowiadającą mu diodę. Stan pozostałych diod nie powinien ulegać  zmianie.    $MOD52  ORG       0000h            mov P0,#00h ;zgas diody     LOOP:     mov R2,P2   ;zapisz stan przycikow            mov A,R0    ;przenies poprzedni stan diod do akumulatora             xrl A,R2    ;wynik operacji-ktore diody zapalic            mov R0,A    ;zapamietaj stan wyjscia            mov P0,R0   ;zapal diody            sjmp LOOP  ;by PIT  END;    4.  –  5.  –  6.  –    Pytania za 1 punkt     1.  Naszkicuj uproszczony schemat funkcjonalny mikrokontrolera.     2          2.  Jakie zadania realizuje układ sterowania (Control Unit)?   Zadaniem układu sterowania (CU - control unit) jest koordynacja pracy poszczególnych zespołów  funkcjonalnych mikrokontrolera w trakcie wykonywania programu.   Układ ten otwiera bądź zamyka przepływ danych między zespołami przyłączonymi do szyny danych oraz  generuje sygnały sterujące pracą zespołów funkcjonalnych. Decyzje o przebiegu każdej kolejnej operacji  blok sterowania podejmuje na podstawie zakodowanych rozkazów przesyłanych przez szynę danych oraz  sygnałów stanu generowanych przez układ wykonawczy. Sygnały sterujące są przesyłane przez  dwukierunkową szynę sygnałów sterowania, nazywaną w skrócie szyną sterowania.       3.  Jakie zadania realizuje układ wykonawczy (Execution Unit)?   Układ wykonawczy (EU - Execution Unit) realizuje operacje określone przez sygnały sterujące. Operacje  mogą dotyczyć zarówno danych, jak i adresów. Operacje te wynikają z programu uruchomionego w  systemie.       4.  Naszkicuj budowę układu wykonawczego.            5.  Podaj tryby adresowania dla mikrokontrolera 80C51. Dla każdego trybu podaj przykład instrukcji.   Przez tryby adresowania rozumie się sposób wskazywania na argumenty wykorzystywane w trakcie  wykonania instrukcji. Do najważniejszych trybów adresowania można zaliczyć:  implikowane (wewnętrzne lub rejestrowe), np. ADD A,R1; INC A; CPL A; NOP;   natychmiastowe, np. ADD A,#dana; MOV A,#0F3h;   3    pośrednie, np. MOV A,@R1; ADD A,@R0; MOVX A,@DPTR;   bezpośrednie, np. ADD A,adres; MOV A,0F8h;   względne, np. MOVC A, @A + PC, JNC  (i pozostałe skoki z testowaniem)   indeksowe - niemożliwe w 80C51!     6.  Naszkicuj na czym polega adresowanie względne. 

(…)

… telewizja przemysłowa obróbka wvideo
48. Jaką wydajność osiągają procesory sygnałowe TI? Z czego wynika taka wydajność.
11
49. Podaj różnice w budowie pomiędzy mikroprocesorami PIC a dsPIC.
PIC stosowany jest jako mikrokontroler ogólnego przeznaczenia, natomiast dsPIC jest bardziej nastawiony
na cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Najbardziej zasadnicza różnica jest taka, ze dsPIC30 wymagają 4 cykli
zegara…
… można
zamaskować przerwanie licznika.
9. Jakich 6 kroków jest wykonywanych podczas obsługi przerwania.
1. Wygenerowanie sygnału potwierdzenia przyjęcia przerwania IRQACK (interrupt request acknowledge)
2. Zapamiętanie stanu jednostki centralnej; zazwyczaj zapamiętana jest zawartość akumulatora i rejestru
stanu (słowa wskaźników ALU)
3. Zapamiętanie adresu instrukcji, przy którym przerwano program (zawartego…
…?
Watchdog (z ang. "Czuwający pies") to urządzenie, najczęściej układ elektroniczny, chroniący system
mikroprocesorowy przed zbyt długim przebywaniem w stanie zablokowania (zawieszeniem się). Jego
działanie polega na zresetowaniu procesora w przypadku nieotrzymania od niego sygnału w określonym
czasie.
Hitachi:
TCSR (time control/status register) - rejestr kontrolny i rejestr stanu licznika nadzorcy
TCNT (time counter) - 8-bitowy licznik nadzorcy
RSTCSR (reset control/status register) - rejestr stanu i rejestr kontrolny sterowania układu RESET
Dla procesora ColdFire:
WCR (watchdog control register) - rejestr kontrolny
WMR (watchdog module register) - rejestr modułów układu watchdog
WCNTR (watchdog counter register) - rejestr licznika
WSR (watchdog service register) - rejestr obsługi układu watchdog
4…

16. Jakie linie sygnałowe są wymagane do komunikacji mikrokontrolera z pamięcią szeregową?
Do sterowania pamięcią EEPROM z szeregowym dostępem stosuje się powszechnie dwie różne metody:
1. Sterowanie przy użyciu linii portów wejścia/wyjścia mikrokontrolera
2. Sterowanie przez interfejs komunikacji szeregowej.
W przypadku 1 pamięć jest połączona z mikrokontrolerem przez 4 linie portu PA. Spełniają…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz