Systemy mikroprocesorowe - strona 2

Program 6

 • Politechnika Poznańska
 • dr inż. Tomasz Marciniak
 • Systemy mikroprocesorowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 924

; ;Listing 7.6 Procedura identyfikacji nacisnietego klawisza z budzeniem procesora ; ;definicje linii procesora #define budz gpio, 0 ;deklaracja linii budz (GP0) #define we gpio, 1 ;deklaracja linii we (GP1) #define klaw gpio, 5 ;deklaracja linii klaw (GP5) ; loop ;petla glowna sleep ;prz...

Program 7

 • Politechnika Poznańska
 • dr inż. Tomasz Marciniak
 • Systemy mikroprocesorowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 763

; ;Listing 7.7 Pomiar napiecia metoda delta-sigma ; pom_del_sig ;pomiar napiecia metoda delta-sigma cblock result_l, result_h ;rejestry wyniku cnt_l, cnt_h ;liczniki cykli komp. endc ;inicjalizacja zmiennych clrf cnt_l clrf cnt_h...

Program 8

 • Politechnika Poznańska
 • dr inż. Tomasz Marciniak
 • Systemy mikroprocesorowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 728

; ;Listing 7.8 Zmiana zaresu pomiarowego - przelaczanie dzielnika napiecia ; ;zakres 1, dzielnik R1/Rx bsf gpio, gp0 ;1 - gp0 bsf status, rp0 ;bank 1 movlw b'00xxx110' ;gp0 - wyjscie, gp1 - wejscie, movwf trisio bcf status, rp0 ;bank 0 call pomiar ;wykonaj pomiar ;zakres 2, dzielnik R2/...

Program 10

 • Politechnika Poznańska
 • dr inż. Tomasz Marciniak
 • Systemy mikroprocesorowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 700

; ;Listing 7.10 Nadawanie pojedynczego bitu ; rrf tx_reg, f ;przesun bit do c btfss status, c ;sprawdz c bcf out ;wyslij 0 btfsc status, c ;sprawdz c bsf out ;wyslij 1 ...

Program 11

 • Politechnika Poznańska
 • dr inż. Tomasz Marciniak
 • Systemy mikroprocesorowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 854

; ;Listing 7.11 Procedura nadawania ramki danyvh przez intrefejs RS232 ; tx_out ;procedura nadawania ramki RS movwf tx_teg ;wpisz dane do tx_reg movlw .9 movwf licznik ;licznik bitow (8+1) bcf status, c ;przygotuj bit startu loop btfss status, c ;sprawdz c bcf out ;wyslij 0 btfsc status,...

Program 13

 • Politechnika Poznańska
 • dr inż. Tomasz Marciniak
 • Systemy mikroprocesorowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 798

; ;Listing 7.13 Procedura odbioru ramki 8N1 ; rx_in ;procedura odbioru ramki 8n1 bcf rx_err ;zeruj flage bledu movlw .8 ;liczba bitow danych movwf cnt ;inicjuj licznik bitow ; goto $+1 ;zamiast 2 nastepnych linii btfsc in ;sprawdz linie in goto $-1 ;czekaj na bit startu call del_ptb ;op...

Program 14

 • Politechnika Poznańska
 • dr inż. Tomasz Marciniak
 • Systemy mikroprocesorowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 826

; ;Listing 7.14 Procedura trzykrotnego sprawdzenia linii ; clrf rx_temp ;zeruj rx_temp btfsc in ;pierwsze sprawdzenie linii in incf rx_temp, f nop ;opoznienie btfsc in ;drugie sprawdzenie linii in incf rx_temp, f nop ;opoznienie btfsc in ;trzecie sprawdzenie linii in incf rx_temp, f ;...

Program 25

 • Politechnika Poznańska
 • dr inż. Tomasz Marciniak
 • Systemy mikroprocesorowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 721

; ;listing 7.25 procedura wyslania adresu lub danych ; i2c_send ;wysyla adres lub dane z rejestru w bank0 movwf i2c_reg ;wpisz dane do rejestru i2c_reg movlw .8 ;liczba bitow movwf licznik send_bit ;wysyla najstarszy bit z rejestru i2c_re...

Program 26

 • Politechnika Poznańska
 • dr inż. Tomasz Marciniak
 • Systemy mikroprocesorowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 770

; ;listing 7.26 procedura odbioru danych ; i2c_read ;odbiera dane do rejestru i2c_reg ;ack=1 wysyla potwierdzenie ;ack=0 nie wysyla potwierdzenia bank1 bsf sda ;przygotowanie linii sda do odczytu bank0 bcf scl ;0- scl movlw .8 ;liczba ...

Program 27

 • Politechnika Poznańska
 • dr inż. Tomasz Marciniak
 • Systemy mikroprocesorowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 784

; ;Listing 7.27 Procedura wyslania danych do urzadzenia ; write_data ;wysyla dane do urzadzenia na przykladzie pamieci 24c04 ;adres urzadzenia w rejestrze adr_pam ;adres pierwszej komorki w rejestrze adr_kom ;dane do wyslania w rejestrach data1, data2, ... call i2c_port_ini call i2c_start...