Systemy mikroprocesorowe - strona 3

Program 28

 • Politechnika Poznańska
 • dr inż. Tomasz Marciniak
 • Systemy mikroprocesorowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 798

; ;Listing 7.28 Procedura odbioru danych z urzadzenia ; read_data ;odbiera dane z urzadzenia na przykladzie pamieci 24c04 ;adres urzadzenia w rejestrze adr_pam ;adres pierwszej komorki w rejestrze adr_kom call port_ini ;inicjalizacja...

Program 29

 • Politechnika Poznańska
 • dr inż. Tomasz Marciniak
 • Systemy mikroprocesorowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 714

; ;Listing 7.29 Procedura konfigurowania procesora i dediniowanie oznaczen ; ;Konf_ow ;konfiguracja procesora i definicje #define dq gpio, gp5 ;definicja linii dq #define out gpio, gp2 ;definicja linii out #define bank0 bcf status,rp0 ;definicja bank0 #define bank1 bsf status,rp0 ;definicj...

Program 30

 • Politechnika Poznańska
 • dr inż. Tomasz Marciniak
 • Systemy mikroprocesorowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 868

; ;Listing 7.30 procedura testowa ukladow z magistrala one_wire ; ;co 1 sek odczyt pamieci ROM ukladu 1_wire (rozkaz 33h) ;zapala led na 0.5 sek jezeli zgadza sie suma crc i nr seryjny ;zapisuje nr seryjny ukladu do pamieci EEPROM procesora ...

Program 31

 • Politechnika Poznańska
 • dr inż. Tomasz Marciniak
 • Systemy mikroprocesorowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 721

; ;Listing 7.31 Pomiar napiecia w 4 kanalach ; ;procedura pomiar do wykonywania pomiarow i wysylania wynikow clrf nr_kan ;ustaw kanal 0 pomiar ;petla do wykonywania pomiarow i wysylania wynikow call ac ;wykonaj pomiar ; call wysw ;wyswietla wynik na terminalu call out_format ;wysyla sform...

Program 32

 • Politechnika Poznańska
 • dr inż. Tomasz Marciniak
 • Systemy mikroprocesorowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 742

; ;Listing 7.32 Procedura pomiaru temperatury ; ;pomiar_temp - pomiar temperatury i wyswietlanie wynikow movlw .0 ;ustaw kanal 0 - GP0 movwf nr_kan call ac ;wykonaj pomiar call skal_term ;skaluje temperature w stopniach call w...

Program 33

 • Politechnika Poznańska
 • dr inż. Tomasz Marciniak
 • Systemy mikroprocesorowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 847

; ;Listing 7.33 Procedura mierzaca czas trwania Tx, Ty i T ; ;deklaracje wejsc #define we_x gpio, 4 #define we_y gpio, 5 ;deklaracje rejestrow cblock t1_l, t1_h t2_l, t2_h t3_l, t3_h tx_l, tx_h ty_l, ty_h t_l, t_h endc clrf t1con ; konfiguracja licznika 1, preskaler = 1, wewn. zega...

Program 34

 • Politechnika Poznańska
 • dr inż. Tomasz Marciniak
 • Systemy mikroprocesorowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 840

; ;Listing 7.34 Obsluga wyswietlacza lph7583 ; ;definicje #define scl trisio,4 ;linia scl #define sda trisio,5 ;linia sda #define _c status,c #define _z status,z #define bank0 bcf status,rp0 ;definicja bank0 #define bank1 bsf status,rp0 ;definicja bank1 ;deklaracje rejestrow cblock x ...

Program 35

 • Politechnika Poznańska
 • dr inż. Tomasz Marciniak
 • Systemy mikroprocesorowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 707

; ;Listing 7.35 Konwersja bin na bcd - wersja 16 bitowa ; ;deklaracje rejestrow cblock r0, r1, r2 ;liczba dziesietna spakowana (6 cyfr) lbyte, hbyte ;liczba binarna (2 bajty) count ;licznik pomocniczy endc ;r0 dziesiatki jednosci ;r1 tysiace setki ;r2 setki tys. dzies. tys ;lbyte mlodsz...

Pytanie egzamin

 • Politechnika Poznańska
 • dr inż. Tomasz Marciniak
 • Systemy mikroprocesorowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 840

41.Wymień rodziny mikrokontrolerów AVR i podaj i główne cechy. Procesory AVR dzielą się na dwie rodziny: Tiny i Mega.Cechy charakterystyczne dla obu rodzin: -architektura RISC, rozkazy 8-bitowe -zegar do 20 Mhz = 20MIPS,kontrolowany programowo -

Rozwiązanie - Tabela Rejestry

 • Politechnika Poznańska
 • dr inż. Tomasz Marciniak
 • Systemy mikroprocesorowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 763

ZADANIE 1: Uzupełnij tabelę (tj. zawartości rejestrów po wykonaniu kolejnych instrukcji programu dla mikroprocesora 8051). Wpisywane liczby należy podawać w postaci szesnastkowej (hex). Imię i nazwisko Instrukcj a A B R0 R1 R2 R3 R4 R5 R...