Sieci i instalacje sanitarne - strona 14

Ocena stanu bezpieczeństwa instalacji gazowej - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 889

  Ocena stanu bezpieczeństwa instalacji gazowej       Obok kontroli drugim poważnym źródłem informacji o stanie zagrożenia ze  strony instalacji gazowych powinny być prowadzone w sposób ciągły analizy  danych statystycznych pochodzących...

Projekt instalacji gazowej - opis techniczny

 • Politechnika Gdańska
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1113

        PROJEKT INSTALACJI GAZOWEJ   DLA BUDYNKU MIESZKLANEGO              Lokalizacja:   Zleceniodawca:                         SPIS TREŚCI    1. Opis techniczny      1.1. Podstawa opracowania      1.2. Zakres opracowania      1.3. Charakterystyka budynku      1.4. Założenia projektowe      1.5. O...

Projekt instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej

 • Politechnika Gdańska
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 938

    PROJEKT INSTALACJI KANALIZACJI  SANITARNEJ I DESZCZOWEJ            Spis treści  1.  Opis techniczny 3  1.1.  Podstawa opracowania 3  1.2.  Zakres opracowania3  1.3.  Charakterystyka budynku 3  1.4.  Instalacja kanalizacyjna 4  1.5.  Opis instalacji kanalizacji sanitarnej 4  1.6.  Opis instalacj...

Projekt instalacji wodociągowej i gazowej

 • Politechnika Gdańska
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 707

1.  Opis techniczny  1.1. Podstawa opracowania:  Podstawą opracowania było zlecenie inwestora: Katedry Inżynierii Sanitarnej  Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdaoskiej w oparciu o temat  nr 54.    1.2. Zakres opracowania  Opracowanie obejmuje projekt instalacji wodociągowej i ...

Projekt koncepcji budowy instalacji wodociągowej wody zimnej i ciepłej...

 • Politechnika Gdańska
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 994

1    Projekt koncepcji budowy instalacji  wodociągowej wody zimnej i ciepłej oraz  instalacji gazowej dla budynku  wielorodzinnego, IV kondygnacyjnego.   Temat nr 31.              2    Zawartość  1.  Opis techniczny. 3  1.1.  Zakres opracowania. 3  1.2.  Podstawa opracowania. 3  1.3.  Założenia pro...

Próba szczelności instalacji gazowej - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1890

  Próba szczelności      ISTALACJA POWINNA SPEŁNIAĆ WYMAGANIA ZAWARTE W   Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia  1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.      Przed r...

Rzut piwnic - materiały

 • Politechnika Gdańska
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1064

MATERIAŁY POMOCNICZE DO ĆWICZEŃ PROJEKTOWYCH Z INSTALACJI SANITARNYCH   (Rzut piwnic – Instalacja wodociągowa i gazowa)  Temat projektowy z instalacji sanitarnych    Usytuowanie klatki schodowej  budynku względem sieci ulicznych   patrz przesłany Temat Projektowy    1.  Praktyczne informacje    ...

Usytuowanie i prowadzenie przewodów gazowych - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 763

    Instalację gazową stanowi układ przewodów gazowych za kurkiem  głównym, spełniający określone wymagania szczelności, prowadzony na  zewnątrz lub wewnątrz budynku wraz z armaturą, kształtkami i innym  wyposażeniem, a także urządzeniam...

Wykonywanie przeglądów instalacji gazowych - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

  Wykonywanie przeglądów instalacji gazowych      Zgodnie z treścią art. 61 i 62 znowelizowanej „Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane” wraz ze zmianami zawartymi w „Ustawie z dnia 28 lipca 2005  r. o zmianie ustawy – Prawo budow...

Zabezpieczenia budynków przed skutkiem ulatniania się gazu

 • Politechnika Gdańska
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 574

  Zabezpieczenia budynków przed skutkiem ulatniania się gazu.        INSTALACJE SYGNALIZACYJNE    Instalacja ta ma za zadanie sygnalizowanie niedopuszczalnego poziomu stężenia  gazu(20% dolnej granicy wybuchowości) w pomieszczeniu (w grupie pomieszczeń  ).    Instalacja ta może być stosowana w b...