Sieci i instalacje sanitarne - strona 15

3 stopnie poznania zasobów wód podziemnych-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

3 stopnie poznania (kategorie) zasobów wód podziemnych. Ustalenie zasobów wód podziemnych jest znacznie trudniejsze niż wód powierzchniowych ze względu na brak danych dyspozycyjnych. Ilość wody, którą można pobrać ze studni lub z ujęć terenu wodonośnego uzależniona jest od istniejących na tym obsza...

Klasyfikacja układów geometrycznych sieci wodociągowych-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 644

KLASYFIKACJA UKŁADÓW GEOMETRYCZNYCH SIECI WODOCIĄGOWYCH. Rozróżnia się następujące systemy wodociągowe: Jednostrefowe - cały obszar zasilania mieści się w jednej strefie wymaganego i wywołanego ciśnienia, które jest wystarczająco wysokie...

Przewody oraz uzbrojenie sieci wodociągowych-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 553

PRZEWODY ORAZ UZBROJENIE SIECI WODOCIĄGOWYCH. Najważniejsze elementy sieci wodociągowej zewnętrznej: Rury proste Kształtki stosowane Złącza rur i kształtek Uzbrojenie sieci wodociągowej Obiekty specjalne, np. studzienki, galerie, komory zasuw ...

Pytania z wodociągów- kolokwium

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 903

1.Co to jest wodociąg i jakie obiekty wchodzą w jego skład. System zaopatrzenia w wodę (system wodociągowy)- to zespół urządzeń służących do zaopatrzenia każdego odbiorcę w wodę o odpowiedniej ilości, o dobrej jakości i pod odpowiednim ciśnieniem. Wyróżniamy następujące elementy systemu zaopatrzen...

Ujęcia wód powierzchniowych-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1302

UJĘCIA WÓD POWIERZCHNIOWYCH: - powinno mieć konstrukcję dostosowaną do rodzaju i wielkości cieku oraz do przeznaczenia wody: na cele komunalne, przemysłowe i inne. - powinno być usytuowane w sposób zapewniający pobór wody możliwie czystej. - powinno być usytuowane powyżej miast, zasadniczo na brze...

Układy wodociągowe-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 455

UKŁADY WODOCIĄGOWE. Klasyfikacja geometryczna układów sieci wodociągowych: Otwarte - tańsza budowa i eksploatacja; przewody magistralne o dużych średnicach; znaczne straty wysokości ciśnienia w wzajemnie niepołączonych rurociągach magist...

Wodociągowe zbiorniki zapasowo-wyrównawcze-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 644

WODOCIĄGOWE ZBIORNIKI ZAPASOWO - WYRÓWNAWCZE. Pełnią funkcje : gromadzenia wody czerpanej lub dostarczanej z ujęć, zapewniają odpowiednie ciśnienia w obszarze zasilania, wyrównanie nierównomierności miedzy dostawą i poborem, przetrzymywania zapasu wody do celów specjalnych, np. na wypadek awarii...

Zawory-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Zbigniew Siuzdak
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 826

Zawory (przelotowe, czerpalne, pływakowe, zwrotne)   Zawory i zasuwy skonstruowane są tak, by uniemożliwić gwałtowne otwarcie i zamknięcie  wody.   Zawory przelotowe montuje się na przyłączu 15-50, powinny być montowane tak, aby woda  podpływała pod grzybek.   Zawór czerpalny ma wylewkę.   Zawory ...

Rzut pwinic rysunek - projekt

 • Politechnika Gdańska
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 630

WK1 WK2   K5   K3 G2 G1   K rury stalowe   150mm i=0,005 i=0,004    150mm Wp2 Wp3 Wp1 Pomieszczenie suszarni Linia regulacyjna Pomieszczenie Pomieszczenie wodomierza Linia regulacyjna 1,00 2,00 1,50 1,50 rura PE   32 i= 1,0 - 2,0 % rura PE   40 i= 1,0 % 1,50 1,80 5,00 Zl  20  15  32  32  2 0  32  4...

Wydłużenia sieci preizolowanej a sieci tradycyjnej - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Seweryniuk
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 147

Wydłużenia sieci preizolowanej a sieci tradycyjnej. Wydłużenie podziemnej preizolowanej sieci cieplnej są mniejsze niż wydłużenia termiczne w tradycyjnych sieciach kanałowych czy napowietrznych, mających możliwość swobodnych wydłużeń. Skutkiem ograniczenia przez grunt swobodnego wydłużenia się, w r...