Wykonywanie przeglądów instalacji gazowych - omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 455
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykonywanie przeglądów instalacji gazowych - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

  Wykonywanie przeglądów instalacji gazowych      Zgodnie z treścią art. 61 i 62 znowelizowanej „Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane” wraz ze zmianami zawartymi w „Ustawie z dnia 28 lipca 2005  r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane, oraz o zmianie niektórych ustaw”  istnieje obowiązek wykonywania przeglądów instalacji gazowych:    Art. 62      1. Obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub  zarządcę:    1) Okresowej kontroli, co najmniej raz do roku, polegającej na sprawdzeniu stanu  technicznego: (…)    c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych oraz  wentylacyjnych)     Wstępnym etapem kontroli stanu instalacji gazowej jest ustalenie miejsc  ewentualnego ulatniania się gazu poprzez badanie kurków, rur i wszelkiego typu  złączy instalacyjnych.    Obecnie do tego celu stosowane są wykrywacze półprzewodnikowe zwane też  detektorami lub eksplozymetrami.    Najważniejszym elementem urządzenia jest czujnik pomiarowy, którego  zadaniem jest konwersja wielkości nieelektrycznej (stężenie gazu palnego) na  sygnał elektryczny.    Stare instalacje gazowe łączone za pomocą złączy gwintowanych i poddawane  wysuszającemu działaniu gazu ziemnego mogą ulec samoistnemu rozszczelnianiu.    Pojedyncze nieszczelne złącza gwintowane można zlokalizować za pomocą  wykrywacza i ponownie uszczelnić.    W razie wykrycia większej liczby nieszczelności należy wykonać renowację  instalacji poprzez:    Wymianę instalacji na nową wykonaną z rur stalowych bez szwu łączonych przez  spawanie    Doszczelnianie za pomocą specjalnej emulsji polimeryzującej (tylko dla odcinków  o obciążeniu do 5l/h). Środek ten wciśnięty w istniejące szczeliny złącza  gwintowanego tężeje, tworząc elastyczną masę uszczelniającą.     ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz