Instalacja gazowa-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1120
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Instalacja gazowa-opracowanie - strona 1 Instalacja gazowa-opracowanie - strona 2 Instalacja gazowa-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

INSTALACJA GAZOWA Kontrola okresowa
Wykonawca kontroli okresowej - kontrolę okresową instalacji gazowej może wykonać osoba kompetentna , dysponująca odpowiednim wyposażeniem, która została wyznaczona przez właściciela lub zarządcę budynku.
Przyrządy pomiarowe - powinny mieć certyfikat na znak bezpieczeństwa B. Do zlokalizowania miejsc wypływu paliwa gazowego z nieszczelności instalacji gazowej o progu czułości 0,1% zawartości metanu, a do sprawdzenia obecności paliwa gazowego w pomieszczeniu należy stosować eksplozymetr o zakresie pomiarowym od 0% do 100% lub inny metanomierz.
Kontrola okresowa instalacji gazowej od kurka głównego do armatury-odbiorca indywidualny obejmuje:
pomieszczenie kurka głównego,
złącze izolujące,
rury i kształtki,
połączenia gwintowane, spawane, lutowane i mechaniczne.
Ponadto kontrola obejmuje sprawdzenie obecności paliwa gazowego w przepuście instalacji gazowej przez zewnętrzną ścianę budynku oraz w szybach pionów instalacji.
Mieszkania wielorodzinne - obejmuje sprawdzenie
gazomierza
armatury
rur i kształtek
połączeń gwintowych, spawanych, lutowanych i mechanicznych
urządzeń gazowych.
Kontrola okresowa instalacji gazowej w budynkach jednorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz w budynkach wielorodzinnych z gazomierzem centralnym obejmuje:
pomieszczenie kurka głównego,
złącza izolującego,
gazomierza,
rur i kształtek,
armatury,
połączeń gwintowych, spawanych, lutowanych i mechanicznych,
urządzeń gazowych,
ponadto kontrola obejmuje sprawdzenie obecności paliwa gazowego w przepuście instalacji gazowej przez zewnętrzne ściany budynku oraz w szybach pionów instalacyjnych.
Przygotowanie do kontroli okresowej
o kontroli i jej terminie należy powiadomić mieszkańców,
przed przystąpieniem do kontroli należy zapoznać się z dokumentami i zaleceniami sporządzonymi w wyniku poprzedniej kontroli oraz z informacjami zawartymi w dokumentacji techniczno eksploatacyjnej instalacji gazowej. W przypadku przebiegu instalacji gazowej w bruzdach pod tynkiem należy zażądać od właściciela lub zarządcy budynku schematu rozmieszczenia przewodów gazowych w celu dokładnego zlokalizowania instalacji gazowej.
Wykonanie
Kontrola pomieszczenia kurka głównego
W przypadku lokalizacji kurka głównego w szawce lub we wnęce ściennej należy sprawdzić drożność otworów wentylacyjnych szawki, stan jej mocowania oraz stan powłoki antykorozyjnej szawki lub dzwiczek wnęki ściennej. Należy ocenić skuteczność zabezpieczenia kurka przed dostępem osób niepowołanych. Zły stan kurka i szawki należy odnotować w protokole kontroli i wyznaczyć termin usunięcia tych nieprawidłowości. W przypadku lokalizacji kurka głównego w piwnicy budynku należy ocenić dostępność pomieszczenia kurka głównego, sprawdzając czy jest ono oznakowane, zamykane i gdzie znajduje się klucz. Ponadto należy sprawdzić czy:


(…)

… oraz właściciela lub zarządcę budynku, przerwać dostawę paliwa gazowego do nieszczelnej instalacji, ostrzec mieszkańców przed użyciem otwartego ognia, a następnie wykonać pomiary stężenia metanu w sąsiednich pomieszczeniach. W przypadku zlokalizowania nieszczelności na klatce schodowej, należy dodatkowo wykonać pomiary stężenia paliwa gazowego na ostatniej kondygnacji budynku.
- w przypadku gdy S>20% należy…
….
Ponadto kontrola obejmuje sprawdzenie obecności paliwa gazowego w przepuście instalacji gazowej przez zewnętrzną ścianę budynku oraz w szybach pionów instalacji.
Mieszkania wielorodzinne - obejmuje sprawdzenie
gazomierza
armatury
rur i kształtek
połączeń gwintowych, spawanych, lutowanych i mechanicznych
urządzeń gazowych.
Kontrola okresowa instalacji gazowej w budynkach jednorodzinnych, użyteczności…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz