Gazownictwo

note /search

Kotłownie olejowe - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Gazownictwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1302

Kotłownie olejowe W przypadku kotłowni olejowych jedną z najważniejszych rzeczy jest składowanie oleju. Przy projektowniu takiej kotłowni należy o tym pamiętać. Oprócz tego kotłownie na paliwo olejowe powinny spełniać wymagania budowlane i insta...

Badania i odbiory instalacji gazowych-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Gazownictwo
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1428

BADANIA I ODBIORY INSTALACJI GAZOWYCH Instalacja gazowa - jest to układ przewodów gazowych za kurkiem głównym, prowadzony na zewnątrz lub wewnątrz budynku wraz z urządzeniami do pomiaru zużycia gazu, armaturą i innym wyposażeniem oraz ur...

Instalacja gazowa-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Gazownictwo
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1148

INSTALACJA GAZOWA Kontrola okresowa Wykonawca kontroli okresowej - kontrolę okresową instalacji gazowej może wykonać osoba kompetentna , dysponująca odpowiednim wyposażeniem, która została wyznaczona przez właściciela lub zarządcę budynk...

Media do transportu energii-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Gazownictwo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 987

Media do transportu energii: Zalety wody -ogólna dostępność - tanie koszty - duże ciepło parowania -nietoksyczność Wady wody - wysoka temp zamarzania - wysoka temp wrzenia(można ją podnieść przez wzrost ciśnienia) -zarastanie rurociągów ka...

Zasady instalowania instalacji wewnętrznych-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Gazownictwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1022

Zasady instalowania instalacji wewnętrznych wymagania stawiane inst ciśnienia Instalacje wewnętrzne i ciśnieniowe powinny charakteryzować się: - odpornością na korozyjne działanie wody i dodatki obniżające krzepnięcie czy inhibitory korozji, odporność na ciśnienie 1MPa w temp 20oC ( wartość próby ci...

Zasady rozprowadzania instalacji ciśnieniowych w budynkach-opracowanie...

 • Politechnika Wrocławska
 • Gazownictwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 868

Zasady rozprowadzania instalacji ciśnieniowych w budynkach: montaż natynkowy, 2. w bruzdach ściennych, 3. w szlachcie podłogowym, 4. w szachtach rodzaje połączeń: spawane - w (CO, gaz) rury czarne, ze szwem. Szew jednej rury nie powinien być przedłużeniem następnej/poprzedniej. Nie wolno lokalizow...