Kotłownie olejowe - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1295
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kotłownie olejowe - wykład - strona 1 Kotłownie olejowe - wykład - strona 2 Kotłownie olejowe - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Kotłownie olejowe
W przypadku kotłowni olejowych jedną z najważniejszych rzeczy jest składowanie oleju. Przy projektowniu takiej kotłowni należy o tym pamiętać. Oprócz tego kotłownie na paliwo olejowe powinny spełniać wymagania budowlane i instalacyjne ogólne wspólne tak jak dla paliwa gazowego dotyczące:   sytuowania kotłowni centralnego w stosunku do odbiorców ciepła,   oświetlenia naturalnego i sztucznego,   wyjść ewakuacyjnych, wymiarów i konstrukcji drzwi,   odporności ogniowej elementów konstrukcyjnych,   przejść przewodów i instalacji elektrycznych,   wyposażenia w instalacje wodociagowo-kanalizacyjne,   rozdzielni elektrycznych,   wentylacji kotłowni. Dodatkowe wymagania są związane ze specyfiką oleju jako paliwa i można je podać jako następujące:   podłoga kotłowni powinna być szczelna, niepyląca i nienasiąkliwa, najlepiej w formie wanny szczelnej, aby uniemożliwić przedostanie się oleju do otoczenia w razie awarii,   odwodnienie podłóg kotłowni olejowych powinno być zaopatrzone w zamknięcia i urządzenia zatrzymujące olej (separatory) oraz być włączone do sieci odwodnień budynku. Instalacja ta powinna być wykonana z materiałów odpornych na olej opałowy,   kotłownie, w których jest składowany olej lub jest bezpośredni dostęp do magazynu oleju opałowego powinien mieć automatyczny wyłącznik dopływu oleju,   w pomieszczeniu kotłowni w przypadku wykonania podłogi lub ścian z materiałów palnych, na odległości minimum 0,5 m od krawędzi kotła, muszą być one pokryte trwałym materiałem niepalnym,   ustawienie kotłów w kotłowni powyżej 60 kW powinno uwzględniać wymagania producenta. Przy braku takich wymagań należy stosować odległości:   odległość przodu kotła od ściany — 2 m,   odległość tyłu kotła od ściany - 0,7 m,   odległość boku kotła od ściany - l ,0 m,   szerokość głównego przejścia za kotły 0,5 m, Dla kotłów o mocy do 60 kW odległość od przegród powinna zapewniać swobodną konserwacją i obsługę. Odległość przodu kotła od ściany powinna wynosić minimum l m. Magazynowanie oleju Olej opałowy może być magazynowany w zbiornika zewnętrznych (podziemnych lub naziemnych) lub w budynkach w specjalnych pomieszczeniach magazynowych albo w pomieszczeniu kotłowni (dla małych urządzeń). Zbiorniki montowane na zewnątrz budynku muszą być zlokalizowane w odległości nie mniejszej niż:   20 m od budynku o konstrukcji palnej,   10 m od budynku o konstrukcji niepalnej,   10 m od wjazdów i wyjazdów do garaży podziemnych,   15 m od osi trakcji elektrycznej,   40 m od: lasu o powierzchni 3 ha, gazociągu wysokiego ciśnienia, osi toru kolejowego. Do przechowywania oleju mogą być stosowane: zbiorniki z tworzyw sztucznych (pojedyncze lub łączone w baterie), stalowe jedno lub dwupłaszczowe. Aktualnie najpopularniejsze są zbiorniki z tworzyw sztucznych i magazyny oleju w budynku. W budynku stosuje się wyłącznie bezciśnieniowe zbiorniki zaopatrzone w układ do napełniania, odpowietrzania i czerpania paliwa, stanowiący fabryczne wyposażenie zbiornika. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz