Podstawowe elementy źródła ciepła-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 658
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe elementy źródła ciepła-opracowanie - strona 1 Podstawowe elementy źródła ciepła-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Podstawowe elementy źródła ciepła (kotłowni)
Wielkość kotłowni zależy od zapotrzebowania mocy cieplnej zasilanych budynków. Po sporządzeniu bilansu mocy cieplnej należy ustalić rodzaj i liczbę kotłów niezbędnych do jego pokrycia. Rozwiązanie kotłowni zależy od typu zastosowanych kotłów, ich wielkości, sposobu nawęglania oraz usuwania produktów spalania.Zgodnie z normą PN-87/B-02411 Kotłownie wbudowane na paliwo stałe
Kotłownie o mocy cieplnej do 25 kW
usytuowanie kotła powinno być możliwie centralnie w stosunku do ogrzewanych pomieszczeń budynku, kocioł może być umieszczony w piwnicy budynku lub na poziomie ogrzewanych pomieszczeń
skład paliwa może być umieszczony w wydzielonym pomieszczeniu w pobliżu kotła lub w pomieszczeniu, w którym znajduje się kocioł
podłoga w pomieszczeniu, w którym znajduje się kocioł powinna być wykonana z materiałów niepalnych,
odległość kotła od przegród powinna zapewniać dostęp do wszystkich części kotła wymagających obsługi, konserwacji i czyszczenia. Odległość przodu kotła od przegrody powinna być nie mniejsza niż 1 m.
Wysokość pomieszczenia kotła powinna zapewnić możliwość czyszczenia kotłów. Wysokość pomieszczenia kotła może być równa wysokości kondygnacji, na której został on zamontowany
Kotłownie o mocy cieplnej od 25 kW do 2000 kW
położenie kotłowni powinno być możliwie centralnie w stosunku do ogrzewanych pomieszczeń budynków lub w stosunku do budynków ogrzewanych przez wspólną kotłownię
Komin należy umieszczać jak najbliżej kotłów, w najwyższej części budynku przy ścianach wewnętrznych. W przypadku kotłowni dobudowanych dopuszcza się kominy przybudowane do ścian zewnętrznych i wolnostojące. Zaleca się, aby odległość najdalej położonego kotła od komina, przy ciągu grawitacyjnym, nie była większa niż 0,5 wysokości komina
Skład paliwa i żużlownia powinny być umieszczone bezpośrednio przy kotłowni wydzielonych pomieszczeniach i mieć zapewniony dojazd do zsypu paliwa oraz zapewnioną łatwość usuwania żużla i popiołu.
Podłoga powinna być wykonana z materiałów niepalnych, wytrzymała na nagłe zmiany temperatury.
Odległość przodu kotła lub przedpaleniska od przeciwległej ściany kotłowni powinna być co najmniej o 0,5 m większa niż długość kotła, jednak nie mniejsza niż 2 m. Przy ustawieniu kotłów w dwóch rzędach przodami do siebie odległość między rzędami (prześwit) powinna być 1,5-krotnie większa niż wymagana przy jednym rzędzie odległość między przodem kotła a przeciwległą ścianą. Odległość między przodami kotłów nie może być mniejsza niż 3,5 m.
Odległość tyłu kotła od ściany kotłowni lub czopucha, jeżeli czopuch znajduje się w kotłowni nad podłogą, przy kotłach z kanałami pionowymi lub poziomymi, których czyszczenie odbywa się z tyłu kotła, powinna być równa co najmniej długości skrzynki przyłącznej, nie mniej jednak niż 0,7 m. Przy kotłach z kanałami poziomymi, których czyszczenie odbywa się z tyłu kotła, odległość ta powinna być co najmniej o 0,5 m większa od długości kotła


(…)

…, jednak co najmniej 2,5 m. Przy kotłach z górnym zasypem paliwa odległość od wierzchu kotła lub pomostu nad kotłem do stropu lub spodu podciągów lub przewodów nie może być mniejsza niż 2 m
Kotły powinny być ustawione na fundamencie wystającym nad poziom podłogi kotłowni nie mniej niż 0,05 m i zabezpieczonym stalowymi krawężnikami. Fundamenty powinny być dostosowane do konstrukcji kotłów zgodnie z wymaganiami…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz