Podstawy Wytrzymałości Materiałów

note /search

Rozciąganie statycznie wyznaczalne i niewyznaczalne

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy Wytrzymałości Materiałów
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1568

PODSTAWY WYTRZYMAŁO Ś CI  MATERIAŁÓW   (POWYM 3) Automatyka i Robotyka, sem. 3. ROZCI Ą GANIE STATYCZNIE  WYZNACZALNE I  NIEWYZNACZALNE Dr in Ŝ .. Anna D ą browska-Tkaczyk (4, 11, 18, 25) X; (8, 13, 22, 29) XI; (6, 13, 20), XII; (3, 10, 17, 24)...

Skręcanie statycznie wyznaczalne i niewyznaczalne

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy Wytrzymałości Materiałów
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2289

PODSTAWY WYTRZYMAŁO Ś CI  MATERIAŁÓW   (POWYM 4) Automatyka i Robotyka, sem. 3. SKR Ę CANIE STATYCZNIE  WYZNACZALNE I  NIEWYZNACZALNE Dr in Ŝ .. Anna D ą browska-Tkaczyk (4, 11, 18, 25) X; (8, 13, 22, 29) XI; (6, 13, 20), XII; (3, 10, 17, 24) I...

Momenty bezwładności

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy Wytrzymałości Materiałów
Pobrań: 574
Wyświetleń: 4326

1    OBLICZANIE GEOMETRYCZNYCH MOMENTÓW  BEZWŁADNOŚCI FIGUR PŁASKICH,  TWIERDZENIE STEINERA – LABORATORIUM RACHUNKOWE    Przy  obliczeniach  wytrzymałościowych  dotyczących  niektórych  przypadków  obciążenia (np. zginanie) potrzebna...

Momenty bezwładności układu mechanicznego

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy Wytrzymałości Materiałów
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2618

MOMENTY BEZWŁADNOŚCI    Momentem bezwładności układu mechanicznego  względem nieruchomej osi  a   nazywamy wielkość fizyczną  I a  równą sumie iloczynów mas wszystkich  n  punktów  materialnych układu i kwadratów ich odległości od osi:  ...

Wykresy momentów gnących

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy Wytrzymałości Materiałów
Pobrań: 203
Wyświetleń: 3178

PODSTAWY WYTRZYMAŁO Ś CI  MATERIAŁÓW  (POWYM) Automatyka i Robotyka, sem. 3. Wykresy momentów gn ą cych:  belki i proste ramy płaskie Praca domowa Dr in Ŝ .. Anna D ą browska-Tkaczyk 1. 

Statyczna próba rozciągania - opracowanie

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Podstawy Wytrzymałości Materiałów
Pobrań: 1932
Wyświetleń: 9093

Statyczna próba rozciągania   1   1. Znaczenie badań doświadczalnych:  ∗  wyznaczanie cech mechanicznych materiałów   ∗  weryfikacja hipotez i modeli teoretycznych   ∗  badanie zachowania konstrukcji (w skali naturalnej lub mod...

Hipotezy wytężeniowe

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy Wytrzymałości Materiałów
Pobrań: 273
Wyświetleń: 3241

Hipotezy wytęŜeniowe.  Wytrzymałość złoŜona (zginanie i  skręcanie). Zginanie ukośne.  Mimośrodowe rozciąganie  (ściskanie) Powym 7 Hipoteza energii wła ś ciwej  odkształcenia postaciowego (Hubera,  Misesa, Hencky`ego) Typowe przypadki płaskich  stanów napr ęŜ enia Stan czystego  ś cinania Hipote...

Podstawy wytrzymałości materiałów

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy Wytrzymałości Materiałów
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2408

PODSTAWY WYTRZYMAŁO Ś CI  MATERIAŁÓW   (POWYM) Automatyka i Robotyka Sem. 3 Dr inŜ. Anna DĄBROWSKA-TKACZYK  PODSTAWY WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW   2 (4, 11, 18, 25) X; (8, 13, 22, 29) XI; (6, 13, 20), XII; (3, 10, 17, 24) I 13 XI (wtorek) zamiast 15 XI (

Analiza stanu naprężenia

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy Wytrzymałości Materiałów
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1078

Analiza stanu napręŜenia i  odkształcenia – układy płaskie POWYM 6 PŁASKI STAN NAPR ĘśĘ NIA TRANSFORMACJA PŁASKIEGO STANU APR Ęś ENIA NAPR Ęś ENIA GŁÓWNE EKSTREMALNE NAPR Ęś ENIA NORMALNE NAPR Ęś ENIA  GŁÓWNE NAPR Ęś ENIA NORMALNE I STYCZNE ROZCI Ą GANIE i  Ś CISKANIE STAN CZYSTEGO  Ś CINANIA PŁA...