Hipotezy wytężeniowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 3108
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Hipotezy wytężeniowe - strona 1 Hipotezy wytężeniowe - strona 2 Hipotezy wytężeniowe - strona 3

Fragment notatki:


Hipotezy wytęŜeniowe.  Wytrzymałość złoŜona (zginanie i  skręcanie). Zginanie ukośne.  Mimośrodowe rozciąganie  (ściskanie) Powym 7 Hipoteza energii wła ś ciwej  odkształcenia postaciowego (Hubera,  Misesa, Hencky`ego) Typowe przypadki płaskich  stanów napr ęŜ enia Stan czystego  ś cinania Hipoteza najwi ę kszych napr ęŜ e ń   stycznych – Coulomba Treski Hipoteza najwi ę kszych napr ęŜ e ń  stycznych – Coulomba Treski Hipoteza Burzy ń skiego Wytrzymało ść  zło Ŝ ona Pr ę t o przekroju okr ą głym Pr ę t o przekroju okr ą głym PR Ę T O PRZEKROJU  PROSTOK Ą TNYM ROZKŁADY NAPR Ęś E Ń  NORMALNYCH N                     Mg 3 Mg 2 ROZKŁADY NAPR Ęś E Ń  STYCZNYCH T 2 M s MAKSYMALNE NAPR Ęś ENIA ZREDUKOWANE Mimo ś rodowe rozci ą ganie ( ś ciskanie) pr ę ta ROZKŁAD NAPR Ęś E Ń ZGINANIE UKOŚNE PRĘTA NapręŜenia maksymalne NapręŜenia maksymalne Zginanie ze skręcaniem pręta o przekroju kołowym Przykład Model obciąŜenia wału Reakcje w płaszczyźnie xy Reakcje w płaszczyźnie xz Rozkład momentów gnących w płaszczyźnie xy Rozkład momentów gnących w płaszczyźnie xz Wyznaczenie dopuszczalnej średnicy wału ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz