Planowanie przestrzenne - strona 2

Specyfika środowiska miejskiego i klimat miast

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Planowanie przestrzenne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 847

Specyfika środowiska miejskiego Środowisko miejskie - to środowisko w znacznym stopniu przekształcone za względu na dominację 1 gatunku - człowieka, w którym zachodzi zjawisko toksykacji atmosfery, gleby i wody oraz organizmów żywych. Struktury ekosystemu miasta są zakłócone i charakteryzują się br...

System pierścieniowy, promienisty i pasmowy.

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Planowanie przestrzenne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 3192

System pierścieniowy: najczęściej jest skutkiem rozmieszczenia się danych fortyfikacji - murów obronnych zaletą jest bliskość zieleni od miejsca zamieszkania wadą brak powiązania ze strefą podmiejską, sztuczność w zestawieniu z krajobr...

Środowisko biotyczne miasta

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Planowanie przestrzenne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 637

Środowisko biotyczne miasta Likwidacja naturalnych zespołów roślinnych i zwierzęcych, powstają sztuczne tereny różne od naturalne i pod niektórymi względami bardzo do siebie podobne, często silnie rozczłonkowanie i funkcjonują niezależnie od siebie. Czasem sąsiadują z układami seminaturalnymi lub ...

Tereny zieleni wypoczynkowo - wycieczkowe i turystyczne

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Planowanie przestrzenne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2072

V Tereny zieleni wypoczynkowo - wycieczkowe i turystyczne Podmiejskie tereny leśne powinny być odpowiednio zagospodarowane i wyposażone dla grup sportowych, wypoczywających oraz pojedynczych osób trasy dojazdowe - max 1 h komunikacja wewnątrz obiektu, oznaczenia tras Ośrodki wypoczynkowe umożliwi...

Znaczenie zieleni w mieście

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Planowanie przestrzenne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 805

Znaczenie zieleni w mieście Zdrowotne i biologiczne: ochrona przed wiatrem, kurzem, pyłem i zanieczyszczeniami tłumienie hałasów komunikacyjnych i innych dostarczanie tlenu regulacja wilgotności gleby i powietrza mikroklimat Społeczne...