Planowanie przestrzenne

note /search

Biosfera, piętra organizacji - omówienie zagadnień.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Planowanie przestrzenne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1106

Biosfera - znaczenie i usytuowanie biosfery na kuli ziemskiej. Powiązania sfery żywej - biotycznej i nieożywionej - abiotyczna. Piętra organizacji: osobnik - jednokomórkowy, kolonijny, tkankowiec populacja- zbiór osobników tego samego gatunku c...

Tereny zieleni specjalnego przeznaczenia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Planowanie przestrzenne
Pobrań: 770
Wyświetleń: 5047

II tereny zieleni specjalnego przeznaczenia - pasy zieleni izolacyjnej, zieleń towarzysząca komunikacji, ogrody dydaktyczne, pracownicze ogrody działkowe, cmentarze, parki i ogrody zabytkowe Pasy zieleni izolacyjnej: oddzielaj...

Tereny towarzyszące różnym obiektom

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Planowanie przestrzenne
Pobrań: 322
Wyświetleń: 3073

III tereny towarzyszące różnym obiektom - zabudowy osiedlowej, indywidualnej, usług różnego typu np. gospodarczych, technicznych Zieleń osiedlowa - łączy i wypełnia (około 50% całości ) przestrzeń między budynkami. Stare kamienice i nowe części miasta funkcje: wypoczynkowa izolacyjna plastyczna...

Klasyfikacja terenów zieleni uwzględniające ich funkcje

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Planowanie przestrzenne
Pobrań: 553
Wyświetleń: 5383

Klasyfikacja terenów zieleni uwzględniające ich funkcje I tereny zieleni otwartych - parki, zieleńce, bulwary i promenady dostępne do ogólnego użytku mieszkańców wyposażone w obiekty dla wypoczynku biernego i czynnego do czynnego przystosowane są parku ludowe Park centralny: w dużych miastach, p...

Kwietniki ozdobne i trwałe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Planowanie przestrzenne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1981

Kwietniki ozdobne i trwałe Kwietniki sezonowe obsadza się roślinami, które nie zimują w gruncie . Wyjątek stanowią rośliny 2letnie wysadzane jesienią rośliny cebulowe kwitną wiosną . Ze względów praktycznych w parkach tworzy się raczej duże skupi...

Roślinność okrywowa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Planowanie przestrzenne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1176

Roślinność okrywowa Trawnik: pochodzi od naturalnej roślinności dominowej, łąkowej dywanowe - równa nawierzchnia, żywo zielona barwa, jednolity skład botaniczny (wyłącznie trawy), wymaga starannej pielęgnacji w postaci podlewania zasilania, częst...

Rośliny stepowe i kserotermiczne.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Planowanie przestrzenne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1337

Rośliny stepowe, kserotermiczne Współcześnie skupienia roślin stepowych w Pl (ekstrazonalna roślinność naturalna oraz murawy kserotermiczne - wynik ekstensywnej gospodarki pasterskiej). Występowanie na stokach wapiennych i gipsowych ...

Planowanie przestrzenne - materiały

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Planowanie przestrzenne
Pobrań: 833
Wyświetleń: 5292

Dokument ma 7 stron i porusza zagadnienia takie jak: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, przedmiot studium, tryb opracowania i uchwalenia, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, planowanie przestrzenne w województwie,

Czynniki miastotwórcze i rodzaje miast

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Planowanie przestrzenne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 3829

Czynniki miastotwórcze i rodzaje miast: warowne - Dęblin Malbork, Frombork miasta kultu - Częstochowa, Kalwaria Zebrzydowska, Wambierzyce, Wadowice handlowe przemysłowe usługowe konieczna trwałość oddziaływania czynnika miastotwórczego i...

Kształtowanie terenów zielni - architektura krajobrazu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Planowanie przestrzenne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1239

Kształtowanie terenów zielni - architektura krajobrazu Sztuka organizowanie przestrzeni dla człowieka różnych potrzeb Uwzględnia wiedzę z zakresu kilku dziedzin: urbanistyka, architektura, nauk przyrodniczych i rolnych - botanika,