Czynniki miastotwórcze i rodzaje miast

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 3752
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czynniki miastotwórcze i rodzaje miast - strona 1 Czynniki miastotwórcze i rodzaje miast - strona 2

Fragment notatki:

Czynniki miastotwórcze i rodzaje miast: warowne - Dęblin Malbork, Frombork
miasta kultu - Częstochowa, Kalwaria Zebrzydowska, Wambierzyce, Wadowice
handlowe
przemysłowe
usługowe
konieczna trwałość oddziaływania czynnika miastotwórczego
intensywny rozwój miast w XIX i XX wieku, rozwój stref podmiejskich - szczególna rola terenów zielonych
Planowanie przestrzenne - obejmuje realizację celów gospodarczych i ekonomicznych w układzie przestrzennym Celem p.p jest optymalne i korzystne z punktu widzenia mieszkańców zorganizowanie struktury przestrzennej miasta. Mniejsze miasta: mniejsze nasilenie chorób społecznych i niższa śmiertelność mniej skomplikowana organizacja socjalna i administracyjna
bardziej ekonomiczne pod względem urządzeń użyteczności publicznej
łatwiejsze w zaopatrzeniu
trudniejsza koncentracja przemysłu i zastosowanie technik na wysokim poziomie
niższy standard kulturalny i naukowy
Plan regionu miasta: studia środowiska nat - badania geologiczne, formy powierzchni Ziemi, glebowe, hydrograficzne, klimatyczne, ochrony przyrody i krajobrazu, przydatność terenu do różnych sposobów ich możliwego zagospodarowania
studia demograficzne i socjologiczne - struktura wieku i liczebność ludności, zatrudnienie, skład socjalny, zawodowy itp.
studia ekonomiczne - tendencje rozwojowe, zatrudnienie i miejsca pracy
studia osadnicze - struktura rozmieszczenia ludności i osiedli
studia produkcyjne - produkcja istniejących zasobów mieszkaniowych i potrzeby
studia mieszkaniowe - stan istniejących zasobów mieszkaniowych
studia nad siecią usługową - usługi komunalne, w tym tereny zieleni, handlowe, kulturalne, zdrowotne, szkolnictwo itp.
studia rozwoju budownictwa - moc przerobowa przedsiębiorstw budowlanych
studia nad siecią i środkami komunikacji i transportu - rezerwy rozwojowe
studia układu infrastruktury - ujęcia wodne i wodociągi, kanalizacja, oczyszczalnie, sieci gazowe i energetyczne itp.
studia koncepcji rozwoju strefy podmiejskiej - tereny żywicielskie, ochronno - klimatyczne i wypoczynkowe
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz