Nawigacja - strona 8

Budowa radaru - test

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Nawigacja
Pobrań: 14
Wyświetleń: 693

1. Częstotliwość powtarzania impulsów sondujących wpływa na  zasięg radaru:  a) tak,  b) nie.  2. Możliwości wykrycia obiektów o małej wysokości n.p.m  zależą od wysokości instalacji anteny radarowej:  a) tak,  b) nie.  3. Częstotliwość drgań magnetronu zależy od:  a) częstotliwości prądu zasilając...

Cieśnina Messynska - Sycylia

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Nawigacja
Pobrań: 0
Wyświetleń: 665

CIEŚNINA MESSYNSKA - STRETTO DI MESSINA      Cieśnina Messyńska oddziela wyspę Sycylia od włoskiego wybrzeża  Calabrii. Głębokości w rejonie cieśniny  są bardzo duże (od ponad 1000 m. do  72 m. ...

Nawigacja - opracowanie zagadnień egzaminacyjnych

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Nawigacja
Pobrań: 28
Wyświetleń: 518

I porcja 1. Modernizacja GPS.  Zdarza się, że 24 satelity nie wystarczają. Stosuje się aktywne satelity zapasowe(3-5). W  przyszłości planuje się zmianę konfiguracji: 1) 30 sztuk podstawowych (6 orbit po 5 satelitów), 2) dodanie 7  orbity   dla   i=0   (w   płaszczyźnie   równika),   3)   włączenie...

Nawigacja - Iquique (Chile)

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Nawigacja
Pobrań: 0
Wyświetleń: 511

IQUIQUE (CHILE) pilotaż ETA należy podać odpowiednio wczesnie 72,48,24 i 6 H przed przybyciem  pilota.pilotaż jest obowiązkowy dla statków wchodzących do portu oraz tankowców  cumujących na specjalnych stanowiskach.pilot wchodzi na burtę w odleg...

Mapy morskie - wymagania

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Nawigacja
Pobrań: 0
Wyświetleń: 623

Mapa-  zmniejszony, zgeneralizowany, matematycznie pomniejszony obraz powierzchni ziemi lub jej części  przedstawiony na powierzchni za pomocą umownych znaków graficznych. Wymagania stawiane mapom morskim: 1.  Powinna być wiernokątna (kąty kierunku zmierzone na mapie odpowiadają kątom kierunków w  ...

Missisipi - delta rzeki, topografia

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Nawigacja
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1302

MISSISIPI OPIS OGÓLNY  -   szczegółowy opis rzeki od jej ujścia do głównych portów.                 Nowy   Orlean   i   Baton   Rouge   (stolica   stanu:   Louisjana)   wraz   z   opisami  pomniejszych   portów   na   trasie.   Missisipi   jest   a...

Nawigacja - Mona Passage

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Nawigacja
Pobrań: 0
Wyświetleń: 735

Mona Passage   Mona Passage nie jest akwenem trudnym nawigacyjnie , lecz podczas żeglugi należy zwrócić  szczególną uwagę w obrębie wyspy Saona . Jest ona płaska , w kierunkach N i S posiada silnie  zanieczyszczone dno . Dodatkowo  występują trudności przy wyznaczaniu pozycji w nocy .  Statki muszą...

Nawigacyjne wykorzystanie radaru - Błąd pomiaru

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Nawigacja
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1260

Nawigacyjne wykorzystanie radaru: wnioski        Wszystkie pomiary pozycji za pomocą radaru przeprowadziłem na statku  „Nawion Scotia” za pomocą radaru Atlas Krupp 9600 TM.  Wartości błędów obliczyłem posługując się następującymi wzorami: Błąd średni pozycji obserwowanej z namiaru i odległości: 2 2...

Przyspieszenia działające na elementy kadłuba

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Nawigacja
Pobrań: 119
Wyświetleń: 658

Obliczanie przyspieszeń działających na elementy kadłuba. Ruchy   statku   wywołane   falowaniem   powodują   powstanie   dodatkowych  przyspieszeń.   Wielkość   ich   zależy   od   wielkości   sił   wymuszających,   rozmiarów  statku, jego pręd...

Obowiązki oficera ładunkowego podczas załadunku

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Nawigacja
Pobrań: 119
Wyświetleń: 868

 OBOWIĄZKI OFICERA ŁADUNKOWEGO PODCZAS   ZAŁADUNKU / WYŁADUNKU STATKU        Oficer wachtowy przed przejęciem wachty powinien szczegółowo zapoznać się z obsługą  wszystkich urządzeń i systemów związanych z pracami przeładunkowymi, tak aby być zdolnym  do prawidłowego nadzoru i wykonania wszystkich ...