Nawigacja - strona 2

note /search

Kanał Kiloński

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Nawigacja
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2016

                        KANAŁ  KILOŃSKI Kanał Kiloński stanowi najkrótsze połączenie portów Europy Zachodniej z Morzem Bałtyckim. Dla jednostek o  mniejszym zanurzeniu jest dogodnym przejściem w obu kierunkach. Kanał został oddany do użytku w 1895 roku i  od tej pory jest unowocześniany, poszerzany...

Mapy morskie

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Nawigacja
Pobrań: 21
Wyświetleń: 847

Mapa-  zmniejszony, zgeneralizowany, matematycznie pomniejszony obraz powierzchni ziemi lub jej części  przedstawiony na powierzchni za pomocą umownych znaków graficznych. Wymagania stawiane mapom morskim: 1.  Powinna być wiernokątna (kąty kierunku zmierzone na mapie odpowiadają kątom kierunków w  ...

Missisipi

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Nawigacja
Pobrań: 63
Wyświetleń: 861

MISSISIPI OPIS OGÓLNY  -   szczegółowy opis rzeki od jej ujścia do głównych portów.                 Nowy   Orlean   i   Baton   Rouge   (stolica   stanu:   Louisjana)   wraz   z   opisami  pomniejszych   portów   na   trasie.   Missisipi   jest   a...

Mona Passage

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Nawigacja
Pobrań: 7
Wyświetleń: 714

Mona Passage   Mona Passage nie jest akwenem trudnym nawigacyjnie , lecz podczas żeglugi należy zwrócić  szczególną uwagę w obrębie wyspy Saona . Jest ona płaska , w kierunkach N i S posiada silnie  zanieczyszczone dno . Dodatkowo  występują trudności przy wyznaczaniu pozycji w nocy .  Statki muszą...

Nawigacyjne wykorzystanie radaru: wnioski

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Nawigacja
Pobrań: 28
Wyświetleń: 756

Nawigacyjne wykorzystanie radaru: wnioski        Wszystkie pomiary pozycji za pomocą radaru przeprowadziłem na statku  „Nawion Scotia” za pomocą radaru Atlas Krupp 9600 TM.  Wartości błędów obliczyłem posługując się następującymi wzorami: Błąd średni pozycji obserwowanej z namiaru i odległości: 2 2...

New York (USA)

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Nawigacja
Pobrań: 0
Wyświetleń: 714

New York (USA) Położenie: 40°43’N 74°00’W Mapy Admiralicji: 3204, 2580, 2755 WYMAGANE DOKUMENTY: 2 healt certificate 3 copies Cargo Manifest 2 copies Crew Manfest 2 copies Stores List 2 copies Passanger List 2 copies Crew List Celnicy przychodzący na burtę sprawdzają Rejestr Statku i Certyfikat wol...

Obowiązki oficera ładunkowego podczas załadunku i wyładunku statku

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Nawigacja
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1421

 OBOWIĄZKI OFICERA ŁADUNKOWEGO PODCZAS   ZAŁADUNKU / WYŁADUNKU STATKU        Oficer wachtowy przed przejęciem wachty powinien szczegółowo zapoznać się z obsługą  wszystkich urządzeń i systemów związanych z pracami przeładunkowymi, tak aby być zdolnym  do prawidłowego nadzoru i wykonania wszystkich ...

Opis klimatyczny Morza Północnego

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Nawigacja
Pobrań: 35
Wyświetleń: 588

OPIS KLIMATYCZNY – MORZE PÓŁNOCNE. 1). Informacje ogólne; Ten rejon ( Morze Północne ) charakteryzuje się łagodnym i wilgotnym klimatem. Należy  się   liczyć   z   raczej   częstym   występowaniem   

Opracowane pojęcia z nawigacji

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Nawigacja
Pobrań: 77
Wyświetleń: 735

W wyniku przecięcia powierzchni kulistej (sfery) płaszczyzna; otrzymujemy okrąg. Gdy  środek sfery należy do tej płaszczyzny, to powstaje tzw.  okrąg wielki (np. równik); w  każdym innym przypadku otrzymujemy  okrąg mały .  Tw1 : Suma odpowiadających sobie  boków i kątów trójkątów sferycznych wzaje...