Nawigacja - strona 10

Konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu - test

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Nawigacja
Pobrań: 21
Wyświetleń: 875

SOLAS Zgodnie z wymaganiami konwencji SOLAS, jeden radar powinien być instalowany na nowo zbudowanych  statkach towarowych uprawiających żeglugę międzynarodową o pojemności brutto nie mniejszej niż: a) 150; b) 300; c) 500; d) 1600. Zgodnie z wymaganiami konwencji SOLAS, w dwa radary pracujące nieza...

Radar - test

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Nawigacja
Pobrań: 28
Wyświetleń: 938

1. Czas trwania impulsu podstawy czasu na zakresie 12Mm jest  równy około:  a) 123,6 µs,  b) 148,3 µs, c) 186,0 µs, d) 328,6 µs.  2. Częstotliwość powtarzania impulsów sondujących wpływa na  zasięg radaru:  a) tak,  b) nie.  3. Możliwości wykrycia obiektów o małej wysokości n.p.m  zależą od wysokoś...

Radionamiary - Jonosfera

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Nawigacja
Pobrań: 35
Wyświetleń: 931

Wnioski dotyczące radionamiarów W radionawigacji używane jest pasmo umiejszczone poniżej częstotliwości AM. Spis  radiolatarni używanych w nawigacji morskiej można odnaleźć w Admiralty List of Radio  Signals, Vol 2, gdzie podawane są następujące informacje: • Nazwa radiolatarni • Sygnał identyfikac...

Nawigacja - trójkąty sferyczne

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Nawigacja
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1078

Trójkąty sferyczne I. BBB   (3 x twierdzenie cosinusów dla boków) c b c b a A c b a A c b A c b c b a sin sin cos cos cos cos cos cos cos cos sin sin cos sin sin cos cos cos ⋅ ⋅ − = ⋅ − = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ =   II. KKK   (3 x twierdzenie co...

Sprawozdanie z diagnostyki radaru

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Nawigacja
Pobrań: 70
Wyświetleń: 574

SPRAWOZDANIE DIAGNOSTYKA RADARU METODYKA WYKRYWANIA I USUWANIA  NIEKTÓRYCH USZKODZEŃ RADARU MORSKIEGO  RACAL-DECCA S1690, AC-1690 Część I: Procedura włączenia radaru. 1. Włączono zasilanie radaru przełącznikiem „ON”, który znajduje się na pulpicie przednim.       Zapoczątkowana została procedura wł...

Urządzenia nawigacyjne - zestawienie

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Nawigacja
Pobrań: 14
Wyświetleń: 700

-Ukł. służący do utrzymywania temp płynu kompasowego:  Anschütz 45-55ºC  Plath C 52-60ºC – temp eksploatacji ;  UKŁ:   RT [regulator temp(pomiar temp i wyłącznik)]→wył. zasilania gdy temp za wysoka → PK [podgrzewacz z  termometrem]→sygnał z termometru → RT  [→włącz gdy temp za wysoka← wył. gdy temp...

Statkowy system stabilizacyjny

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Nawigacja
Pobrań: 21
Wyświetleń: 763

Konstrukcja kadłuba-system stabilizacyjny 1/4 „Denny Brown Ship Stabiliser”  – statkowy system stabilizacyjny. Statek pasażerski tss „Albatros” posiada system do kompensacji kołysań bocznych (rol ing).  Głównymi elementami składowymi urządzenia są dwie płetwy stabilizacyjne (po jednej na stronę)  z...

Kolokwium z nawigacji 2

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Nawigacja
Pobrań: 28
Wyświetleń: 875

SKALA MAPY:  w ogólnym wypadku nie jest stała lecz zmienia się przy przejściu od jednego punktu na mapie do drugiego. Skala mapy w danym punkcie i wzdłuż danego kierunku-  stosunek nieskończenie małego odcinka prostej na mapie do  odpowiadającego mu nieskończenie małego odcinka prostej w rzeczywist...

Obliczanie siatki merkatora

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Nawigacja
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1295

OBLICZANIE SIATKI MERKATORA Skala  0 1 S =1:500 000 Równoleżnik konstrukcyjny  ϕ=50°N Zakres szerokości geograficznej: od 48 °07,3’ N do 51°N V liczone w odstępach co 10’ Wykreślone równoleżniki: - 48 °07,3’ N - 48 °30,0’ N - 49 °00...

Pojęcia z zakresu nawigacji

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Nawigacja
Pobrań: 77
Wyświetleń: 980

Mapa   – zmniejszony, zgeneralizowany, matematycznie przekształcony,  obraz powierzchni  Ziemi   lub   jej   części   przedstawiony   na   płaszczyźnie   za   pomocą   umownych   znaków  graficznych. Plany   (1:1),   mapy   portowe   (1:1   –   1:4),   mapy   podejściowe   (1:4   –  1:8), mapy brze...