Nawigacja - strona 11

Kolokwium z nawigacji 1

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Nawigacja
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1141

Logi - urządzenia służące do pomiaru prędkości statku, pomiar polegał na zmierzeniu w sekundach  czasu potrzebnego dla przemieszczenia się odcinka o znanej długości zaznaczonego na burcie statku  Log Walkera- licznik obrotów wskazuje zasadniczo przebytą drogę w milach 

Nawigacja - pojęcie zniekształceń

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Nawigacja
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

Zniekształcenia wywołane przedstawieniem kuli na płaszczyźnie polega na: - lokalnej zmianie długości odcinka łuku na kuli przy odwzorowywaniu go na płaszczyźnie - zmianie pola dowolnej figury, która na wskutek zmian długości zachodzących w jej obrębie  może się odwzorowywać na figurę płaską o innej...

Charaktarystyka wody morskiej

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Nawigacja
Pobrań: 14
Wyświetleń: 462

Notatka zawiera między innymi takie zgadanienia jak : zmiany zasolenia, rozkład zasolenia, obliczenie zmiany zanurzenia statku, temperatura zamarzania wody morskiej...

Typy mórz,zatok, cieśnin

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Nawigacja
Pobrań: 14
Wyświetleń: 378

Notatka zawiera między innymi takie zgadanienia jak : podstawy wydzielania mórz i oceanów, dane morfometryczne oceanów, klasyfikacja zatok, typy wybrzeży morskich...

Światła nawigacyjne-opracowanie

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Nawigacja
Pobrań: 0
Wyświetleń: 378

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: Światła nawigacyjne-opracowanie, zasięg geograficzny, zasięg świetlny, światła sektorowe...

Gry lodowe i oblodzenie

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Nawigacja
Pobrań: 14
Wyświetleń: 490

Notatka zawiera między innymi takie zgadanienia jak : oddziaływanie wiatru, oddziaływanie prądu morskiego, charakterystyka akwenu, kształt gór lodowych...

Mapa morska-opracowanie

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Nawigacja
Pobrań: 7
Wyświetleń: 420

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: Mapa morska-opracowanie, mapy generalne, mapy brzegowe, plany...

Falowanie i nawigacja

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Nawigacja
Pobrań: 84
Wyświetleń: 490

Notatka zawiera między innymi takie zgadanienia jak : falowanie na płytkowodziu, falowanie wiatrowe, średnia prędkość wiatru, teoria falowania...