Nawigacja - pojęcie zniekształceń

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 497
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nawigacja - pojęcie zniekształceń - strona 1 Nawigacja - pojęcie zniekształceń - strona 2

Fragment notatki:

Zniekształcenia wywołane przedstawieniem kuli na płaszczyźnie polega na: - lokalnej zmianie długości odcinka łuku na kuli przy odwzorowywaniu go na płaszczyźnie - zmianie pola dowolnej figury, która na wskutek zmian długości zachodzących w jej obrębie  może się odwzorowywać na figurę płaską o innej wartości pola - zmianie kąta na mapie w porównaniu z oryginałem na kuli x2+y2=r2      x’=mx, y’=ny x=x’/m, y=y’/n (x’/m) 2+(y’/n) 2=r2 r=1 Zniekształcenia kątowe:  określamy na podstawie skali w dwóch głównych kierunkach: tgΕ=y/x ; tgE’= y’/x’=ny/mx=n/m*tgE tgE+tgE’=tgE (1+n/m) tgE-tgE’=tgE (1-n/m) sin(E-E’)=(m-n)/(m+n) * sin(E+E’) E+E’=90˚ to sin(E+E’)=1 sinω max=(m-n)/(m+n) z cos2ω=1-sin2 ω cosω=2(mn)0,5/m+n tgω=(m-n)/ 2(mn)0,5 Zniekształcenia liniowe:  tgE=y/x ; y=xtgE x’=mx, y’=ny r’2=x’2+y’2 r’2=x2m2+y2n2= x2m2+x2n2tg2E tg2E=sin2E/cos2E x2=cos2E r’2=m2cos2E+n2sin2E Zniekształcenia pól: p=πmn/πr2 r=1 czyli p=mn Obliczanie siatki Merkatora 1)obliczamy jednostkę mapy dla  a=dł.półosi równoleżnikowej elipsoidy ziemskiej  j=a arc 1’/S  lub  j=r0*arc 1’/S0 2)obliczamy dł. geograficzną zachodniego południka, czyli zachodniej ramki mapy. Dł.  wewnętrznej ramki dzielimy przez jednostkę mapy ∆λ      λw= λE - ∆λ 3)obliczamy wielkość odstępu Δλ  wyrażamy w minutach pomiędzy południkami. 4)Obliczamy wyrażoną w milimetrach odległość poszczególnych południkow od wschodniej i  zachodniej ramki mapy  5)Obliczamy szerokość geograficzną północnej ramki mapy φN.W tym celu szerokość  wewnętrznej ramki  wzdłuż południka dzielimy przez jednostkę mapy otrzymójąc różnicę  powiększonej szerokości  ΔV.Zmieniamy szer.geogr. południka ramki φs na powiększoną  szerokość stosując tabelę 11. TN-89.Obli. powiększoną szerokość północnej ramki  VN.Zamienimy powiększoną szerokość północnej ramki na szero. geograficzną. Obliczamy  różnicę szerokości geograficznej Δφ 6)Obl. Wyrażoną w minutach wartośc odstępu Δφ miedzy równoleżnikami na mapie, przy której  skala zachowuje stałą wartość .Obliczamy Δφ  dla stałej skali  wg wzoru Kawrajskiego  Δφ=√[Sn ctg φN ] / 675 -przy założeniu że  SN=[S0 cos φN]/cos φ0 7)Obl.wyrażoną w milimetrach odległość poszczególnych równoleżników od południkowej i  północnej ramki mapy dla kontroli  8)Dla sprawdzenia prawidłowości i dokładności obliczeń, a przed wykreśleniem siatki  kartograficznej na papierze, obliczamy przeciwprostokątną mapy d .    Najważniejsze wskazówki praktyczne dotyczące poprawiania map na statku można ująć w  następujących punktach:

(…)

… nawigacyjnych.
4.Zaopatrzyć statek w ostatnie „Roczne zestawienie wiadomości Żeglarskich”
5.Poprawić mapy systematycznie, tzn. niezwłocznie po otrzymaniu każdego zeszytu „Wiadomości
Żeglarskich”; „Rocznego zestawienia Wiadomości Żeglarskich” i ewentualnych radiowych
ostrzeżeń nawigacyjnych. Poprawic wszystkie mapy, a nie tylko te, które będą potrzebne w
najbliższym czasie.
6.Przy nanoszeniu poprawek stosować…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz