Kolokwium z nawigacji 2

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 973
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kolokwium z nawigacji 2 - strona 1 Kolokwium z nawigacji 2 - strona 2 Kolokwium z nawigacji 2 - strona 3

Fragment notatki:

SKALA MAPY:  w ogólnym wypadku nie jest stała lecz zmienia się przy przejściu od jednego punktu na mapie do drugiego. Skala mapy w danym punkcie i wzdłuż danego kierunku-  stosunek nieskończenie małego odcinka prostej na mapie do  odpowiadającego mu nieskończenie małego odcinka prostej w rzeczywistości.  S=limAB-0  –skala szczegółowa - Przy obl. Siatki kartograficznej należy przyjąć skalę zachowującą stałość w określonych miejscach mapy - Skala równoleżnika konstrukcyjnego  So - skala główna mapy - Powiększenie skali –stosunek skali szczegółowej mapy do skali głównej     gsk=S/So      DO RYSUNKU: -     Aby zachować podobieństwo figur , należy rozciągnąć bok /ac/ oraz /bd/ o taką samą wartość , o jaką rozciągnięto boki /ab/ i cd -     Zwiększając szerokość geograficzną należy coraz silniej rozciągać odcinki południków, dlatego aby otrzymać rzut wiernokątny,  należy obliczyć odległość żądanego równoleżnika od równika V.     V=f(φ) -     Podobieństwo figur określa równość kątów i proporcjonalność boków:     =  ; ac=dV ; ab=a·∆λ  a- półoś elipsoidy AC=dS  =M·dφ      M- promień krzywizny południka  ;  AB=r·dλ   r-promień równoleżnika -     po postawieniu  dV=· dS=·M·dφ  ;     r =    ;  M=    ;  dV = • d φ   (☼)    -      w kierunku  (☼)   e2 mnożymy przez  1=sin2φ +cos 2φ       dV=a ••  - po przekształceniu:  dV=a - a  (☼☼)  - całkujemy     (☼☼)    :V1=0 do V2=V  i φ1=0 do φ2=φ      -   =a- ae•dφ  (☼☼☼)  - Przekształcamy wyrażenie podcałkowe drugiej całki zakładając:  (1)    esinφ=sinψ  ;ψ- pomocniczy argument  i różniczkując  powyższe otrzymuje się :  ecosφ dφ=cosψ dψ    - R-nie (1) podnosząc do kwadratu i odejmując od jedności otrzymamy:  1-e2sin2φ = 1-sin2ψ = cos2ψ  (2) - Prawe strony r-nia (1) i (2) do wzoru  (☼☼☼)    V=a – a e   (3) - V=a ln tg(+) – a e ln tg(+)   (4)    V-   powiększona szerokość  – odległość na mapie Merkatora  od równika do równoleżnika  żądanej szerokości wyrażona w minutach długości geograficznej. W równaniu (4) pierwszy człon jest powiększoną szerokością  , drugi człon prawej strony określa poprawkę na spłaszczenie biegunowe Ziemi. Różnica logarytmów jest logarytmem ilorazu,  przekształcając (4) otrzymuje się :  V= a ln tg    Ponieważ  tg = ()½     i zakładając   α=90º + ψ   otrzymuje się  tg(+) = ()e/2  (5)   Po podstawieniu do r-nia (4) zamiast sinψ wartość sinψ=e sinφ i uwzględniając (5)  otrzymujemy:  V= a ln tg(+)()e/2  (6) Przechodząc do log dziesiętnych wprowadzamy moduł M=0,434294 i wyrażając w minutach kątowych r-nie (6)

(…)

…, platformy wiertnicze,
obszary zatapiania mat wybuchowych.
3) Nieokreślone- przeszkoda , której istoty nie znamy np. wysypiska urobku pogłębiarek
OZNAKOWANIE:
1) Morski znak nawigacyjny- przedmiot umieszcza się w ściśle określonym miejscu na lądzie , wbity w dno morza , lub
zakotwiczony, pozycje znaków naw. są znane i naniesione na mapę .
2) Oznakowanie stałe- latarnie morskie i światła naw. na lądzie…
…- dla lewej czerwony. W miejscu rozdzielenia się toru wodnego wykłada się zmodyfikowany znak boczny dla
wskazania w którą stronę skręca główny tor wodny. ZNAK LEWEJ STRONY: kolor: czerwony Kształt: walcowy, kolumnowy,
drążkowy znak szczytowy: czerwony walec; światło jeżeli jest barwa czerwona rytm : Q, Fl, LFl ,. ZNAK PRAWEJ STRONY:
kolor zielony, kształt; stożkowy, kolumnowy, drążkowy ;znak szczytowy…
… , podejścia do portów ,wąskie przejścia , systemy rozgraniczenia ruchu)
- mapy drogowe /1 :100000 ÷ 1 : 300000/ (do prowadzenia nawigacji na odległych akwenach)
mapy generalne /1: 1000000 ÷ 1:500000/ (prowadzenie nawigacji z dala od lądu, nie można na nie nanieść wszystkich
ważnych szczegółów, zawierają głównie latarnie morskie świecące ponad 15Mm i znaki morskie umieszczone daleko od lądu,
radiolatarnie…
…=7915,70447’ln tg (+)
ODWZOROWANIA:
GNOMICZNE:/ mapy pomocnicze /-plany w skali 1:50000 i większej oraz mapy o mł skalach- południki = linie proste
,równoleżniki = łuki, loksodroma = krzywe ,ortodroma = linia prosta
STEREOGRAFICZNE: -południki = proste; równoleżniki = łuki /kół/ ; loksodroma = krzywa ; ortodroma = prosta
ORTOGRAFICZNE / rzut z nieskończoności/- południki = proste ; równoleżniki = łuki /kół…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz