Konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu - test

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu - test - strona 1 Konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu - test - strona 2 Konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu - test - strona 3

Fragment notatki:

SOLAS Zgodnie z wymaganiami konwencji SOLAS, jeden radar powinien być instalowany na nowo zbudowanych  statkach towarowych uprawiających żeglugę międzynarodową o pojemności brutto nie mniejszej niż: a) 150; b) 300; c) 500; d) 1600. Zgodnie z wymaganiami konwencji SOLAS, w dwa radary pracujące niezależnie jeden od drugiego, powinny  być wyposażone statki o pojemności brutto nie mniejszej niż: a) 1600; b) 3000; c) 10000. Czy zgodnie z wymaganiami konwencji SOLAS, radar zainstalowany na kutrze rybackim o pojemności brutto  mniejszej niż 300 RT musi być wyposażony w pomoce do wykonywania nakresów? a) tak; b) nie. Według wymagań konwencji SOLAS, ARPA powinna być instalowana na statkach o pojemności brutto nie  mniejszej niż: a) 1600; b) 3000; c) 10000; d)  10000 zbudowanych po 01.09. 1984 roku. Czy zgodnie z wymaganiami konwencji SOLAS, statek pasażerski o pojemności brutto 12500 zbudowany w  1980 roku powinien być wyposażony w ARPA? a) tak; b) nie. Zgodnie z wymaganiami konwencji SOLAS, jeden transponder SART powinien być instalowany na statkach  towarowych o pojemności brutto nie mniejszej niż: a) 150; b) 500; c) 300; d) 1600. Zgodnie z wymaganiami konwencji SOLAS, dwa transpondery SART powinny być instalowane na statkach  pasażerskich o pojemności brutto nie mniejszej niż: a) 300; b) 1600; c) 500; d) każdym, niezależnie od jego pojemności. SYMBOLE Symbol     oznacza: a) załączenie radaru w pozycję praca; b) przełącznik zakresów; c) monitor mocy; d) rezonator echa; e) inną funkcję.. Symbol     oznacza: a) załączenie radaru w pozycję praca; b) przełącznik zakresów; c) monitor mocy; d) rezonator echa; e) inną funkcję.. Symbol     oznacza: a) załączenie radaru w pozycję praca; b) przełącznik zakresów; c) monitor mocy; d) rezonator echa; e) inną funkcję.. Symbol     oznacza: a) załączenie radaru w pozycję praca; b) przełącznik zakresów; c) monitor mocy; d) rezonator echa; e) inną funkcję.. Symbol     oznacza: a) zorientowanie względem północy; b) zobrazowanie ruchu rzeczywistego; c) przełącznik zakresów; d) EBL; e) VRM; f) inną funkcję. Symbol     oznacza: a) zorientowanie względem północy; b) zobrazowanie ruchu rzeczywistego; c) przełącznik zakresów; d) EBL; e) VRM; f) inną funkcję. Symbol     oznacza: a) zorientowanie względem północy; b) zobrazowanie ruchu rzeczywistego; c) przełącznik zakresów; d) EBL; e) VRM; f) inną funkcję. Symbol     oznacza: a) zorientowanie względem północy; b) zobrazowanie ruchu rzeczywistego; c) przełącznik zakresów;

(…)

…)
Symbol
a)
b)
c)
d)
e)
f)
przełącznik zakresów;
EBL;
VRM;
inną funkcję.
oznacza:
zorientowanie względem północy;
zobrazowanie ruchu rzeczywistego;
przełącznik zakresów;
EBL;
VRM;
inną funkcję.
RÓWNANIA ZASIĘGU, PROPAGACJA
Odstęp czasowy pomiędzy momentami wysłania impulsu sondującego i powrotu echa od obiektu znajdującego
się w odległości 24 Mm wynosi około:
a) 100 mikrosekund;
b) 200 mikrosekund;
c) 300 mikrosekund;
d) 400 mikrosekund.
Czas trwania impulsu podstawy czasu na zakresie 12 Mm jest równy około:
a) 123,6 mikrosekundy;
b) 148,3 mikrosekundy;
c) 186,0 mikrosekundy;
d) 328,6 mikrosekundy.
Propagacja fal radarowych jest tym bardziej zbliżona do wolno przestrzennej, im obiekt wykrywany radarem
jest:
a) niższy;
b) wyższy;
c) rodzaj propagacji nie zależy od wysokości wykrywanego obiektu.
Dla danego stanu morza i wysokości obiektu, propagacja fali elektromagnetycznej jest tym bardziej zbliżona
do wolno przestrzennej, im mniejsza jest odległość od obiektu:
a) tak;
b) nie.
Przy danej wysokości anteny, propagacja fal radarowych jest tym bardziej zbliżona do wolno przestrzennej, im
stan morza jest:
a) wyższy;
b) niższy;
c) stan morza nie wpływa na rodzaj propagacji fal radarowych.
Przy danym stanie morza, propagacja fal radarowych jest tym bardziej zbliżona do wolno przestrzennej, im
wysokość instalacji anteny jest:
d) większa;
e) mniejsza
f) wysokość instalacji anteny nie wpływa na rodzaj propagacji fal radarowych.
Dla danego stanu morza i wysokości obiektu, propagacja fali elektromagnetycznej jest tym bardziej zbliżona
do wolno przestrzennej im wyżej jest zainstalowana antena radarowa…
…) nie.
W modulatorach z półprzewodnikowymi elementami sterującymi zastosowano:
a) tyratrony;
b) trygatrony;
c) tyrystory.
Elementem modulatora lampowego może być:
a) tyratron;
b) tyrystor;
c)
d)
trygatron;
tranzystor.
Modulator steruje pracą:
a) magnetronu;
b) rezonatora echa;
c) podmodulatora;
d) układu podstawy czasu;
e) klistronu;
f) wzmacniacza pośredniej częstotliwości.
Linie sztuczne stosuje się jako elementy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz