Sprawozdanie z diagnostyki radaru

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 574
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sprawozdanie z diagnostyki radaru - strona 1 Sprawozdanie z diagnostyki radaru - strona 2 Sprawozdanie z diagnostyki radaru - strona 3

Fragment notatki:

SPRAWOZDANIE DIAGNOSTYKA RADARU METODYKA WYKRYWANIA I USUWANIA  NIEKTÓRYCH USZKODZEŃ RADARU MORSKIEGO  RACAL-DECCA S1690, AC-1690 Część I: Procedura włączenia radaru. 1. Włączono zasilanie radaru przełącznikiem „ON”, który znajduje się na pulpicie przednim.       Zapoczątkowana została procedura włączania radaru, która trwa około 3 minut, a na panelu przednim podświetla  się   lampka,   przy   której   widnieje   napis   STANDBY(POGOTOWIE).   Po   3   minutach   radar   samoczynnie  przechodzi na normalny tryb pracy.  2. Wybrano rodzaj zobrazowania.    Na wskaźniku tego radaru możemy otrzymać zobrazowanie względne (RELATIVE MOTION) lub  zobrazowanie rzeczywiste (TRUE MOTION).  Zobrazowanie względne może być niestabilizowane (HEAD UP), stabilizowane względem kursu (COURSE UP)  lub stabilizowane względem północy (NORTH UP).  Zobrazowanie niestabilizowane i stabilizowane względem kursu przydatne jest podczas żeglugi pilotażowej a  stabilizowane względem północy używane jest najczęściej przy żegludze na otwartych wodach.   3. Wybrano zakres pracy radaru 12Mm.     Zawsze należy wybierać najmniejszy zakres obserwacji, odpowiedni do konkretnej sytuacji operacyjnej. Takie  postępowanie   zapewnia   najlepszą   możliwą   wykrywalność   małych   obiektów   wśród   zakłóceń   generowanych  przez fale morskie.  4. Obracając w prawo pokrętłem jasności (BRILLIANCE) uzyskano słabo widoczny promień podstawy czasu.      Zbyt  niski  poziom jasności  powoduje stratę  części  odbić, natomiast  zbyt  wysoki  poziom  pogarsza kontrast  zobrazowania i rozmazuje szczegóły odbić (zwiększa się średnica plamki podstawy czasu).  5. Pokrętło wzmocnienia (GAIN) przekręcono w prawo do granicy szumu.     Poziom   wzmocnienia   ma   decydujący   wpływ   na   zdolność   wykrywania   słabych   ech.   Ustawienie   poziomu  wzmocnienia zależy od zakresu obserwacji i od roli jaką w danej chwili spełnia radar. Jeżeli radar ma wykrywać  obiekty na maksymalnych odległościach, to wzmocnienie należy tak ustawić, aby na ekranie lampy pojawiły się  słabe szumy (ekran słabo podświetlony szumami). Przy takim ustawieniu wzmocnienia uzyskuje się największy  zasięg radaru. Niewielkie   zmniejszenie   wzmocnienia   odbiornika   (zanik   podświetlania   szumami)   powoduje   polepszenie  czytelności   zobrazowania,   przy   nieznacznym   zmniejszeniu   zasięgu   wykrywania.   Dalsze   zmniejszenie  wzmocnienia znacznie obniży zasięg wykrywania i spowoduje zanik słabych ech. Na odwrót, przy zbyt dużym 

(…)

…),
Przy tych czynnościach należy pamiętać, że zmniejszenie wzmocnienia zmniejsza zasięg wykrywania radaru i
dlatego po uzyskaniu potrzebnych informacji ze zobrazowania, należy ponownie ustawić wzmocnienie
normalne.
6. Dostrojono radar za pomocą pokrętła strojenie (TUNING).
Za pomocą monitora mocy (PMU-Performance Monitor Unit), sprawdzono poprawność pracy układu
nadawczego. Na ekranie pojawiły 4 grube półokręgi
… opadami
atmosferycznymi (śnieg, deszcz),
Przy tych czynnościach należy pamiętać, że zmniejszenie wzmocnienia zmniejsza zasięg wykrywania radaru i
dlatego po uzyskaniu potrzebnych informacji ze zobrazowania, należy ponownie ustawić wzmocnienie
normalne.
6. Dostrojono radar za pomocą pokrętła strojenie (TUNING).
Za pomocą monitora mocy (PMU-Performance Monitor Unit), sprawdzono poprawność pracy układu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz