Modelowanie procesów transportowych - strona 2

Realizacją procesu transport

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna
 • Modelowanie procesów transportowych
Pobrań: 63
Wyświetleń: 546

Realizacją procesu transport nazywamy przebieg zmian stanu syst transport w określonym przedziale czasu. Jeżeli X jest zbiorem wszystkich możliwych stanów systemu S w chwili t, to funkcja P:T→X dla t ∈ T opisuje proces ,czyli zmiany stanu systemu w czasie T, a X(t) jest stanem systemu S w chwili t. ...

Realizacja przewozu

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna
 • Modelowanie procesów transportowych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 392

Realizacja przewozu -związek między dwoma węzłami sieci poprzez potok ruchu płynący między tymi węzłami. Jeżeli dopuścimy istnienie potoku ruchu o wielkości zerowej to każda para węzłów a,b∈W może tworzyć relację przewozu. Realizacją przewozu nazywamy uporządkowaną parę której elementy są nazwami w...

Rodzaje agregacji usług transportowych z krótkim komentarzem

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna
 • Modelowanie procesów transportowych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 2107

Rodzaje agregacji usług transportowych z krótkim komentarzem a) ze względu na przestrzeń -w przypadku gdy miejsce powstawania zapotrzebowania na transport nie pokrywa się z miejscem przejęcia do przewozu, odbioru ładunków lub pasażerów. powstanie terminali (baz logistycznych) czyli punktów przejęci...

Rozłożenie o minimalnym koszcie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna
 • Modelowanie procesów transportowych
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1001

Rozłożenie o minimalnym koszcie : Statycznym modelem organizowania ruchu w systemie transportowym jest zadanie rozłożenia potoku ruchu w sieci transportowej. Dla kryterium prezentującego centralny dla całego systemu transp punkt widzenia optymalnym rozłożeniem potoku ruchu jest rozłożenie o minimaln...

Rozłożenie równowagi

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna
 • Modelowanie procesów transportowych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 959

Rozłożenie równowagi opisem organizacji ruchu jest rozłożenie potoku ruchu w drogach systemu transp. Jednocześnie przy założeniu potoku ruchu , ustalonym jako wynik wielu decyzji wielu niezależnych decydentów , żaden z tych decydentów nie może zwiększyć swojej korzyści zmieniając drogę. Tak ustalone...

Średnim kosztem przejęcia

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna
 • Modelowanie procesów transportowych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

Stosunek kij(xij) nazywamy średnim kosztem przejścia jednostki potoku ruchu łukiem przy obciążeniu tego łuku potokiem xij. cij=kij(xij)/xij Pochodną kij(xij) względem xij nazywamy krańcowym kosztem przejścia jednostki potoku ruchu łukiem przy obciążeniu tego łuku potokiem xij. mij=dkij(xij)/dxij ....

Definicja relacji przewozu w języku modelowania ST

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna
 • Modelowanie procesów transportowych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 357

Definicja relacji przewozu w języku modelowania ST Relacją przewozu nazywamy parę (a,b) w której pierwszy element nazywamy początkiem relacji a drugi element końcem przewozu :a∈ A, b∈B. Relacja przewozu opisuje związek miedzy parą węzłów sieci a potokiem ruchu płynącym miedzy nimi. E c AxB = {(a,b)...

Modelowanie procesów transportowych - pytania 2

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna
 • Modelowanie procesów transportowych
Pobrań: 28
Wyświetleń: 637

Kolo 2 gr. 2 1) Wymień kryteria stosowane w modelach rozłożenia potoku ruchu - napisz wzory: 2) Wymień kryteria stosowane w modelach rozłożenia potoku ruchu Stackelberg'a - napisz wzory: 3) Wymień rodzaje agregacji usług transportowych oraz podaj ich miary 4) Przyjmując, że wielkość kosztów (nak...

Rozłożenie potoku ruchu w sensie Stackelberger

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna
 • Modelowanie procesów transportowych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 469

Rozłożenie potoku ruchu w sensie Stackelberger'a oznacza (jest tożsame z rozłoż. potoku ruchu): System składa się z podsystemów Każdy z podsystemów maksymalizuje swoją korzyść. Jeden z podsystemów jest wyróżniony (lider) co oznacza, że: - lider podejmuje decyzje jako pierwszy. - lider zna funkc...

Rozłożenie potoku ruchu w sieci transportowej

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna
 • Modelowanie procesów transportowych
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1120

Rozłożenie potoku ruchu w sieci transportowej :-rozłożenie dopuszczalne tzn spełniające • warunki realizacji znp • ograniczenia sieci transp -rozłożenie optymalne tzn spełniające • warunki i ograniczenia znp • minimalizujące koszt realizacji znp. Dla każdego znp istnieje rozwiązanie dopuszczalne ...