Modelowanie procesów transportowych - strona 3

Systemem transportowym

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna
 • Modelowanie procesów transportowych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 553

Systemem transportowym nazywamy system którego celem działania jest transport (przemieszczanie , przewóz) ludzi i ładunków. W systemie transp wyróżniamy następujące elementy : - elementy infrastruktury jako zbiór I przy czym I={I1,I2In} I1-zbiór d...

Własności modelu sys transportowego

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna
 • Modelowanie procesów transportowych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 539

Własności modelu sys transportowego:-struktura wiążąca , pkty powstania , przetwarzania i zanikania potoku ruchu,-charakterystyki techniczne,-potok ruchu wynikający z przemieszczania osób , ładunków ,-organizację wiążącą potok ruchu z elementami struktury systemu Model sys transp zawiera opis : -str...

Warunek nieujemność i addytywności potoku ruchu

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna
 • Modelowanie procesów transportowych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1085

Warunek nieujemność i addytywności potoku ruchu. Potok płynący łukami sieci transp spełnia warunek nieujemności-NP. Warunek ten można odnieść do łuków w sieci , dróg w sieci oraz składowych potoku ruchu płynącego łukami sieci transportowej. Na składowych potoku ruchu o wartościach wyrażonych w taki...

Wymień podstawowe własności ST odwzorowane w jego modelu z krótkim kom...

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna
 • Modelowanie procesów transportowych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 336

Wymień podstawowe własności ST odwzorowane w jego modelu z krótkim komentarzem: Struktury sieci transportowej w postaci grafu struktury Charakterystyki zadane na łukach lub węzłach sieci o interpretacji obciążenia elementów struktury. Potok ruchu przepływający przez (obciążone ) węzły i łyki sieci...

Deterministycznymi nazywamy modele

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna
 • Modelowanie procesów transportowych
Pobrań: 105
Wyświetleń: 679

Deterministycznymi nazywamy modele konstruowane przy założeniu że wszystkie informacje o własnościach sytemu i otoczenia są pewne. W modelach deterministycznych opis systemu i otoczenia nie zawiera zmiennych losowych. Długością p-tej drogi p∈Pab jest liczba węzłów albo liczba łuków w p-tej drodze. ...

Funkcja kosztu ruchu cij

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna
 • Modelowanie procesów transportowych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 392

Funkcja kosztu ruchu cij(xij) po danym łuku (i,j) struktury ST ma postać nieliniową. Zapisz przykładową postać jawną tej funkcji: X-rozłożenie potoku ruchu, S-rozłożenie (dobór) środków Przyjmując że wielkość zadań jest stała narysuj charakterystykę kosztu jednostkowego realizacji zadań w funkcji w...

Jednorodny potok ruchu

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna
 • Modelowanie procesów transportowych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 385

Jednorodny potok ruchu potok ruchu spełniający warunek addytywności składowych przepływających łukami sieci transp nazywamy potokiem jednorodnym. Przy jednorodnym pr można zawsze rozszerzyć strukturę sieci transp do postaci w której liczność zbioru A jest równa liczności zbioru B. Przy jpr można do...

Krańcowym kosztem przejęcia

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna
 • Modelowanie procesów transportowych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 252

Pochodną kij(xij) względem xij nazywamy krańcowym kosztem przejścia jednostki potoku ruchu łukiem przy obciążeniu tego łuku potokiem xij. mij=dkij(xij)/dxij . Liniowymi nazywamy modele sys transp w których wszystkie warunki , ograniczenia i kryteria oceny są formami liniowymi względem zmiennych de...

Modelem obiektu jest taki opis obiektu

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna
 • Modelowanie procesów transportowych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 329

Modelem obiektu jest taki opis obiektu , który podporządkowano celowi badań. Celem modelowania jest uzyskanie narzędzia umożliwiającego osiągnięcie celu badań. cel badań ↔ zadanie do rozwiązania , modelowanie obiektu ↔ konstruowanie modelu obiektu Modelowania celem jest uzyskanie narzędzia pozwalaj...

Potok ściśle jednorodny

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna
 • Modelowanie procesów transportowych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 322

Potok ściśle jednorodny -potok ruchu spełniający warunek addytywności w odniesieniu do źródeł i ujść sieci transp nazywamy pśj. Przy śjp ruchu można zawsze rozszerzyć strukturę sieci transp do postaci o jednym źródle i jednym ujściu. Nie jest potrzebne adresowanie potoku wypływającego ze źródła. Dla...