Modelowanie procesów transportowych

note /search

Droga

 • Politechnika Warszawska
 • Modelowanie procesów transportowych
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1267

Droga - Ciąg a,k...i,j,...l,b taki że a,k,i,j,l,b∈W tworzy drogę z a do b , gdy , , , , , ... , ∈L . Drogą minimalną w sensie struktury w zbiorze Pab nazywamy drogę p∈Pab o minimalnej liczbie węzłów (łuków) między a,b∈W. Dla Pab≠Φ istnieje zawsze co najmniej jedna droga minimalna. ...

Formalna definicja drogi

 • Politechnika Warszawska
 • Modelowanie procesów transportowych
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1575

Formalna definicja drogi (język modelowania ST), podaj przykład Drogą - w grafie G , z węzła a do węzła b nazywać będziemy ciąg : taki, że : a , k , i , j ,l , b ∈ W oraz : ∈ W × W Węzeł a będziemy nazywać WĘZŁEM POCZĄTKU DROGI, natomiast węzeł b WĘZŁEM KOŃCA DROGI. Drogą nazywamy ciąg łukó...

Formalny zapis struktury ST

 • Politechnika Warszawska
 • Modelowanie procesów transportowych
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1344

Formalny zapis struktury ST, wymień elementy, podaj przykład G = W - zbiór wierzchołków grafu G W = { 1 , 2 , , a , ... , i , j , ... , b , ... , N }, gdzie a , i , j , b ∈ W L - jest relacją określoną na iloczynie kartezjańskim ...

Koszt przewozu

 • Politechnika Warszawska
 • Modelowanie procesów transportowych
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1176

Koszt przewozu wiąże się kosztem przemieszczania ładunków i osób w systemie transp. Koszt przewozu odnosi się do odcinka drogi przewozu, całej drogi albo relacji przewozu ; może być wyrażony w jednostkach czasu , odległości albo pieniężnych ; jest uzależniony od intensywności potoku ruchu którym obc...

Liniowym modelem organizowania ruchu

 • Politechnika Warszawska
 • Modelowanie procesów transportowych
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1085

Liniowym modelem organizowania ruchu nazywamy model rozłożenia potoku ruchu w sieci transportowej o warunkach , ograniczeniach i funkcji celu wyrażonych liniowymi względem zmiennych odwzorowujących potok ruchu. Aproksymacja cij(xij) jak na rys...

Modele doboru środków do zadań

 • Politechnika Warszawska
 • Modelowanie procesów transportowych
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1211

Modele doboru środków do zadań - pierwszym krokiem konstruowania modeli jest ustalenie związków między wielkością zadań syst transp , wyposażeniem i kosztem realizacji ; drugim krokiem konstruowania modeli jest odwzorowanie rozłożenia środków (nakładów) w syst transp - modele takie nazywamy modelami...

Modele organizowania ruchu

 • Politechnika Warszawska
 • Modelowanie procesów transportowych
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1680

Modele organizowania ruchu Założenia : -wyposażenie systemu transportowego , odwzorowane w sposób : G= ; W-zbiór węzłów grafu ; L-zbiór łuków grafu , L⊂{:i,j∈W} ; S= G-graf struktury sieci G= Fw-zbiór funkcji określonych na zbiorze Fw:W→R , FL-zbiór funkcji określonych na zbiorze łuków grafu FL:L→R...

Nash

 • Politechnika Warszawska
 • Modelowanie procesów transportowych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1253

Nash - równowaga w sensie NASH'A założenia : -system składa się z podsystemów ; -każdy z podsyst stara się maksymalizować własną korzyść ; -podsystemy nie tworzą koalicji. System znajduje się w stanie równowagi w sensie Nash'a gdy każdy z podsystemów znajduje się w stanie z którego wyjście nie zwięk...

Nieliniowym modelem organizowani ruchu

 • Politechnika Warszawska
 • Modelowanie procesów transportowych
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1323

Nieliniowym modelem organizowani ruchu nazywamy model rozłożenia potoku w sieci transp w którym zbiór równań określających zależności między zmiennymi decyzyjnymi (warunki , ograniczenia) zawiera równania nieliniowe. Nieliniowość związku kij(xij) jest odwzorowaniem ograniczeń sieci transp przy okreś...

Modelowanie procesów transportowych - pytania

 • Politechnika Warszawska
 • Modelowanie procesów transportowych
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1638

1. Wymienić i opisać charakterystyki, którymi jest opisany model systemu transportowego 2. Opisać "językiem modelowania" co to jest system transportowy i wymienić elementy struktury 3. Co to jest droga? 4. Ograniczenia nakł...