Kolejowe Układy Transportowe

note /search

Krzywa przejściowa - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Kolejowe Układy Transportowe
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1925

Krzywa przejściowa Wzór y = x3/6*R*l Definicja Jest to łuk o innym promieniu niż właściwy promień łuku wpisywany dodatkowo w celu zapobieżenia nagłego wystąpienia siły odśrodkowe...

Most - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Kolejowe Układy Transportowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1631

Most Most - umożliwia prowadzenie linii kolejowej nad przeszkodami wodnymi. Podział ze względu na: - miejsce położenia (szlak kolejowy, stacja, miasto) - położenie względem przeszkody (prostopadłe, skośne, w łuku poziomym) - materiał konstrukcyjny (murowe, betonowe, metalowe, zespolone) - sche...

Obiekty inżynieryjne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Kolejowe Układy Transportowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1106

Przechyłka toru (h) - położonego w łuku, wykonana jest w celu zrównoważenia siły bocznej działającej na pojazd jadący z prędkością (v) po łuku o promieniu (R). Tabor kolejowy - są to wszelkie

Przechyłka - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Kolejowe Układy Transportowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1435

Przechyłka Wzór określający wartość przechyłki całkowicie równoważącej siłę odśrodkową działającą na pojazd h = 11,8*(V2/R) Zazwyczaj wysokość przechyłki h jest kompromisem pomiędzy przechyłką stosowaną dla lekkich i szybkich pociągów pas...

Rozjazd - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Kolejowe Układy Transportowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 3332

Rozjazd - jest konstrukcja umożliwiającą przejazd pociągu z jednego toru na drugi a skrzyżowanie jest miejscem przecięcia dwóch torów w poziomie. Wyróżniamy rozjazdy: Zwyczajne - rozgałęzienie torów umożliwiające jazdę w dwóch kierunkach, w przypadku gdy rozgałęzienie jest położone w łuku układa s...

Równanie ruchu pociągu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Kolejowe Układy Transportowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1029

Równanie ruchu pociągu P - E = Mp(1+γ)*(dV/dt) gdzie: P - siła pociągowa [N] E - suma oporów ruchu [N] Mp - masa pociągu [kg] γ - współczynnik uwzględniający udział mas wirujących w ruchu pociągu [-] Wzory Współczynnik tarcia między kołem...

Skrzyżowania kolei z drogą samochodową - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Kolejowe Układy Transportowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 693

Skrzyżowania kolei z drogą samochodową Zasady: Powinno się je wykonywać, gdy: - linia kolejowa krzyżuje się z autostradą lub drogą szybkiego ruchu - dopuszczalna prędkość pociągów na linii kolejowej przekracza 140 km/h - droga publiczna przecina tory kolejowe w obrębie stacji, między

Wiadukt - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Kolejowe Układy Transportowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1050

Wiadukt Wiadukt - umożliwia prowadzenie linii kolejowej nad przeszkodami lądowymi Estakada - jest to wiadukt o znacznej długości. Buduje się ją w przypadku konieczności pokonywania terenu o dużych różnicach wysokości oraz gdy linii kolejowa musi być prowadzona bezkolizyjnie (np. w obszarze zurbani...

Długość rzeczywista - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Kolejowe Układy Transportowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1533

Długość rzeczywista (zwana też całkowitą) - długość toru wyznaczona pomiędzy ukresami ograniczającymi ten tor lub początkami rozjazdów zwróconymi „do toru” albo początkami zasypki przed kozłami oporowymi - zależnie od sytuacji. Długość ta mu...

Kolejowe układy transportowe - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • Kolejowe Układy Transportowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 966

Kutr 1 przyjmujesz ze początek rozjazdu 1 jest początkiem układu współrzędnych czyli: x1=0 y1=0 wiec (np. dla Roz. zwycz.. 1:9) x2= 16,615+4,5*9+16,615 y2= -4,5 Daje jeszcze inny układ z katem alfa lub 2alfa przyjmujesz ze początek rozjazdu 1 jest początkiem układu współrzędnych czyli: x1=0...