Inżynieria jakości

note /search

Badanie powtarzalności i odtwarzalności-sprawozdanie z laboratorium

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Inżynieria jakości
Pobrań: 994
Wyświetleń: 7189

Tematem ćwiczenia jest badanie powtarzalności i odtwarzalności. Notatka składa się z trzech plików: polecenia z wyczerpującym wstępem teoretycznym (15 stron), obliczeń i wykresów sporządzonych w arkuszu kalkulacyjnym oraz właściwego sprawozdania (6 stron). Sprawozdanie zawiera: wyznaczanie współczy...

Gospodarowanie i wzorcowanie wyposażenia pomiarowego i badawczego-spra...

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Inżynieria jakości
Pobrań: 518
Wyświetleń: 4760

Celem ćwiczenia jest przeprowadzenie wzorcowania przyrządu pomiarowego oraz opracowanie świadectwa wzorcowania. Sprawozdanie zawiera wzory służące do wyliczenia parametrów statystycznych oraz kartę pomiarową, na podstawie której sporządzono wykres krzywej wzorcowania. Następnie zamieszczono świadec...

Gospodarowanie i wzorcowanie wyposażenia pomiarowego i badawczego-odpo...

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Inżynieria jakości
Pobrań: 406
Wyświetleń: 4452

Instrukcja wzorcowania suwmiarek I. Badania wstępne Sprawdzanie suwmiarki obejmuje: 1) oględziny zewnętrzne, 2) sprawdzenie konstrukcji i wykoiiania, Podczas oględzin zewnętrznych należy sprawdzić: 1) poprawność oznaczeń, 2) czy pod względem materiału, konstrukcji i wykonania

Audit systemu jakości oraz ankieta dla klienta-sprawozdanie z laborato...

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Inżynieria jakości
Pobrań: 371
Wyświetleń: 4263

Tematem zajęć było opracowanie auditu systemu jakości oraz ankiety dla klienta. Zajęcia prowadzi dr inż. Włodzimierz Makieła. Notatka zawiera sprawozdanie o objętości 4 stron oraz ankietę dla klienta. Sprawozdanie zawiera wstęp na temat przedsiębiorstwa produkcyjno - handlowo - usługowego JADAR. W ...

Projektowanie kart kontrolnych Shewharta-sprawozdanie z laboratorium.

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Inżynieria jakości
Pobrań: 931
Wyświetleń: 10038

Temat sprawozdania to projektowanie kart kontrolnych Shewharta. Zajęcia prowadzi dr inż. Włodzimierz Makieła. Celem ćwiczenia jest zaprojektowanie w oparciu o dane statystyczne procesu kartę kontrolną metodą stabilizacyjną. Sprawozdanie zawiera opis parametrów statystycznych służących do tworzenia ...

Badanie powtarzalności i odtwarzalności-odpowiedzi do kolokwium z labo...

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Inżynieria jakości
Pobrań: 553
Wyświetleń: 7749

Są to wyjaśnienia najważniejszych pojęć z tematu powtarzalność a odtwarzalność. Zajęcia prowadzi dr inż. Włodzimierz Makieła. Notatka ma trzy strony i porusza zagadnienia takie jak: przyrząd pomiarowy, wyposażenie pomiarowe, system pomiarowy, poprawność, obciążenie, precyzja, powtarzalność r, odtwa...

Pytania na kolokwia z laboratoriów-inżynieria jakości.

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Inżynieria jakości
Pobrań: 742
Wyświetleń: 5537

Potencjalne pytania na kolokwia (z roku akademickiego 2009/2010) Kolokwium nr 1 Co to jest Karta kontrolna? Wykres z zaznaczona górna i dolna granica kontrolna ,na którym rejestrowane są wartości pewnej miary uzyskane z serii próbek zwykle w porządku ich występowania w czasie . Na karcie występuje...