Pytania na kolokwia z laboratoriów-inżynieria jakości.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 868
Wyświetleń: 5719
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania na kolokwia z laboratoriów-inżynieria jakości. - strona 1

Fragment notatki:

Potencjalne pytania na kolokwia
(z roku akademickiego 2009/2010)
Kolokwium nr 1
Co to jest Karta kontrolna?
Wykres z zaznaczona górna i dolna granica kontrolna ,na którym rejestrowane są wartości pewnej miary uzyskane z serii próbek zwykle w porządku ich występowania w czasie . Na karcie występuje linia centralna która ułatwia śledzenie trendu jaki wykazują rejestrowane wartości. Karty umożliwiają gromadzenie i analizowanie informacji z procesu podczas jego trwania. Możliwe jest wówczas szybkie podejmowanie decyzji dotyczących korygowania powstałych wad produktu. Karta Shewharta służy do pokazania czy proces znajduje się w stanie statystycznie uregulowanym.
LC- linia reprezentująca wartość średnia rejestrowanej miary obliczona na podstawie serii obserwacji
Obliczyć średnią arytmetyczną, rozstęp i medianę dla podanego zestawu liczb
Metoda stabilizacyjna
Instrumenty zarządzania jakością
Zasady zarządzania jakością: określają stosunek przedsiębiorstwa i jego pracowników do ogólnie rozumianych problemów jakości ,określają strategie rozwoju przedsiębiorstwa, oddziaływanie długotrwale ( zasady deminga, ciągłego doskonalenia, pracy zespołowej)
Metody : charakteryzują się planowym, powtarzalnym i opartym na naukowych podstawach sposobem postępowania przy realizacji zadań związanych z zarządzaniem jakością ,opierają się na ogólnie przyjętych algorytmach(statystyczna kontrola procesu)
Narzędzia: służą do zbierania i przetwarzania danych związanych z rożnymi aspektami zarządzania jakością(schemat blokowy, karty kontrolne, histogram)
Wyjaśnić pojęcie wskaźnika zdolności jakościowej
Służą do określania na ile badany proces lub maszyna jest w stanie spełnić nasze wymagania jakościowe.
Wskaźniki cp i cpk
Procesu Cp- dla oceny procesu
Maszyny Cm- przy doborze maszyny
14 jest zasad Deminga. Zaproponował nowoczesne podejście do jakości produktów wykorzystujące zarządzanie personelem, planowanie, projektowanie wyrobów i monitorowanie procesów
Podać miary rozrzutu i położenia
Średnia i mediana, rozstęp i odchylenie standardowe
Kolokwium nr 2
Różnice pomiędzy powtarzalnością a odtwarzalnością
Jakie elementy tworzą system pomiarowy?
Opisać metodę rozstępów - wyznaczanie współczynnika R&R
Kolokwium nr 3
Co to jest jakość?
Co to jest zapewnienie jakości?
Co to jest polityka jakości?
Skład dokumentacji jakości
Opisać proces tworzenia procedury
Co to jest logigram?
Co to jest procedura?
Co to jest księga jakości?
Kolokwium nr 4
Spójność pomiarowa
Co oznacza, że wykonywany pomiar jest pomiarem spójnym?
Co to jest wzorcowanie
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz