Projektowanie kart kontrolnych Shewharta-sprawozdanie z laboratorium.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1099
Wyświetleń: 10332
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Projektowanie kart kontrolnych Shewharta-sprawozdanie z laboratorium. - strona 1

Fragment notatki:

Temat sprawozdania to projektowanie kart kontrolnych Shewharta. Zajęcia prowadzi dr inż. Włodzimierz Makieła. Celem ćwiczenia jest zaprojektowanie w oparciu o dane statystyczne procesu kartę kontrolną metodą stabilizacyjną. Sprawozdanie zawiera opis parametrów statystycznych służących do tworzenia karty kontrolnej.

POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA
Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
LABORATORIUM
INŻYNIERII JAKOŚCI
Nr ćwiczenia:
2
Temat ćwiczenia: Projektowanie kart kontrolnych Shewharta.
Imię i nazwisko:
Pasternak Damian
Poniewierka Błażej
Grupa:
501
Ocena:
Data:
Podpis:
Cel ćwiczenia
Celem ćwiczenia jest zaprojektowanie w oparciu o dane statystyczne procesu kartę kontrolna -R metodą stabilizacyjną.
Do tworzenia karty kontrolnej wykorzystano parametry statystyczne takie jak:
Średnia arytmetyczna :
Rozstęp R:
Dla ustalenia położenia linii na kartach wykonaliśmy badania wstępne. Dokonaliśmy pomiaru k=20 próbek o liczności n=7 (liczba operatorów badających każda próbkę).
Obliczyliśmy dla każdej próbki średnia arytmetyczna oraz rozstęp zmierzonych wartości.
Wyniki pomiarów zostały zamieszczone w karcie pomiarowej tabela 1.
Na podstawie wyników zamieszczonych w tabeli obliczyliśmy położenie linii na karcie kontrolnej:
Wartości współczynników A i D zależą od liczności próbki „n” (u nas: ilości operatorów) i są podane w tablicy.
A2=0.419D3= 0.076 D4=1.924
tor : tor R: Opracowaliśmy kartę kontrolna Nr.1
Wnioski
Po przeprowadzeniu obliczeń i opracowaniu karty kontrolnej możemy stwierdzić, że w przypadku naszych wartości wielkości mierzonej żadna wartość nie znajduje się poza którakolwiek z granic kontrolnych . Dlatego proces możemy uznać za statystycznie uregulowany a jego zmienność wynika wyłącznie z przyczyn losowych. Nie widać również nielosowych zmian w przebiegu procesu takich jak trendy czy skoki wartości średniej. Wartości nie znajdują się ani pod, ani nad liniami centralnymi tylko oscylują wokół nich przez co widzimy, ze nie ma potrzeby zmiany żadnego czynnika wpływającego na pomiary. Karta obserwacji mówi o stabilności średniej procesu, natomiast karta rozstępu , mówi o tym czy zmienność procesu jest stabilna. Proces można kontynuować. Podczas dalszego badania procesu gdyby wystąpiła sytuacja ze jakąś wartość znajdzie się poza granicami kontrolnymi należałoby przerwać proces w celu zlokalizowania przyczyny odchyleń. Na podstawie wykresu miar rozrzutu możemy stwierdzić ze próbki 5 i 7 zostały niedokładnie zmierzone przez któregoś z badających.
3
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz