Gospodarowanie i wzorcowanie wyposażenia pomiarowego i badawczego-sprawozdanie z laboratorium.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 819
Wyświetleń: 4914
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gospodarowanie i wzorcowanie wyposażenia pomiarowego i badawczego-sprawozdanie z laboratorium. - strona 1 Gospodarowanie i wzorcowanie wyposażenia pomiarowego i badawczego-sprawozdanie z laboratorium. - strona 2 Gospodarowanie i wzorcowanie wyposażenia pomiarowego i badawczego-sprawozdanie z laboratorium. - strona 3

Fragment notatki:

Celem ćwiczenia jest przeprowadzenie wzorcowania przyrządu pomiarowego oraz opracowanie świadectwa wzorcowania. Sprawozdanie zawiera wzory służące do wyliczenia parametrów statystycznych oraz kartę pomiarową, na podstawie której sporządzono wykres krzywej wzorcowania. Następnie zamieszczono świadectwo wzorcowania oraz wnioski końcowe.

POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA
Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
LABORATORIUM
INŻYNIERII JAKOŚCI
Nr ćwiczenia:
5
Temat ćwiczenia: Gospodarowanie i wzorcowanie wyposażenia pomiarowego i badawczego
Imię i nazwisko:
Piątek Piotr
Picheta Paulina
Siemieniec Monika
Grupa:
501
Ocena:
Data:
Podpis:
Cel ćwiczenia
Celem ćwiczenia jest przeprowadzenie wzorcowania przyrządu pomiarowego oraz opracowanie świadectwa wzorcowania.
Do tworzenia karty pomiarowej wykorzystano parametry statystyczne takie jak:
Średnia arytmetyczna :
Odchylenie standardowe s:
Błędy pomiaru obliczono za pomocą wzoru: t · s
gdzie:
t - zmienna rozkładu Studenta dla stopni swobody i poziomie ufności P, s - odchylenie standardowe. Wyniki pomiarów zostały zamieszczone w karcie pomiarowej tabela 1.
Lp
Wzorzec
[mm]
Wyniki pomiarów
Wartość
ys
Odchylenie standardowe
s
Błąd pomiaru t*s
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
t=1,833
t=2,262
t=3,25
P=0,9
P=0,95
P=0,99
1
25
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
0,0084
0,0104
0,0149
2
27,5
25,73
25,74
25,73
25,74
25,74
25,74
25,74
25,73
25,74
25,74
25,73
25,74
0
0
0
3
30
28,24
28,24
28,24
28,24
28,24
28,24
28,24
28,24
28,24
28,24
28,24
28,24
0,0084
0,0104
0,0149
4
35
30,74
30,74
30,74
30,74
30,74
30,74
30,73
30,73
30,73
30,74
30,74
30,74
0
0
0
5
37,5
35,74
35,74
35,74
35,74
35,74
35,74
35,74
35,74
35,74
35,74
35,74
35,74
0
0
0
6
40
38,24
38,24
38,24
38,24
38,24
38,24
38,24
38,24
38,24
38,24
38,24
38,24


(…)

… Paulina
Siemieniec Monika
Wnioski
Po przeprowadzeniu wzorcowania możemy stwierdzić, że w przypadku naszych wartości wielkości mierzonej wskazanej przez suwmiarkę nie odbiegają one znacznie od wymiarów wzorca, poza dwoma przypadkami . Wykres krzywej wzorcowania ilustruje liniowa zależność między tymi wielkościami poza tymi dwoma przypadkami.
.Na tej podstawie wnioskujemy, iż przyrząd który wykorzystaliśmy…
… na obliczenie współczynników prostej mają następującą postać:
b = gdzie:
n - liczba pomiarów
xi - wymiar wzorca
yi - wskazanie suwmiarki przy pomiarze wzorca xi Po obliczeniu otrzymujemy:
4200
a = 1,0002
b = 0,7337
y = 1,0002 *x + 0,7337
Na podstawie przeprowadzonych obliczeń dla suwmiarki otrzymujemy współczynniki a i b:
Typ suwmiarki
Współczynnik a
Współczynnik b
Suwmiarka „VIS” o dokładności 0,05 mm
1,0002…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz