Dynamika i Ochrona Brzegów

note /search

Ćwiczenia 9

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Dynamika i Ochrona Brzegów
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1162

Ćwiczenie 9 - 32 - Przykład 30 Punktowi materialnemu o masie m, leżącemu na równi pochyłej nachylonej pod kątem α = 43 0 do poziomu, nadano pewną prędkość początkową skierowan...

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Dynamika i Ochrona Brzegów
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1897

Ćwiczenie 11 - 42 - Przykład Określić stosunek okresów drgań swobodnych punktu materialnego o masie m = 20 kg Zawieszonego na dwóch sprężynach przy szeregowym i równoległym ich połączeniu. Dane sprężyn: Sprężyna 1. D 1 = 40 mm, d 1 = ...

Dynamika - wykład 11

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Dynamika i Ochrona Brzegów
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1519

WYKŁAD 11 DRGANIA PUNKTU MATERIALNEGO Drgania swobodne nietłumione Drganie ruch drgający punktu materialnego jest to ruch w dostatecznie małym otoczeniu położenia swojej równowagi stałej x A 0 m B A, B położenia krańcowe punktu materialnego m 0 punkt położenia równowagi stałej

Dynamika - wyk

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Dynamika i Ochrona Brzegów
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1435

Wykład 13 Zasada d ' Alemberta Równanie ruchu Newtona punktu materialnego i (rys.31) m j S ji S ij m i P i Rys.31 stąd (a) jeśli oznaczymy to (a) ma postać (36) B i siła bezwładności d ' Alemberta Z przedstawionej zasady d ' Alemberta w...

Dunamika - wyk

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Dynamika i Ochrona Brzegów
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1267

Wykład 14 Układ płaski Momenty bezwładności względem osi obróconych o kąt α y dm η y ξ η ξ α 0 x x η eta ξ ksi Rys.42 (a) Moment bezwładności względem osi 0 ξ zgodnie z definicją ma postać: (44) Podstawiając (a) do (44) otrzymujemy (45...

Dynamika i ochrona brzegów - projekt ochrony brzegu morskiego, Westerp...

 • Politechnika Gdańska
 • Dynamika i Ochrona Brzegów
Pobrań: 56
Wyświetleń: 3325

Prowadzi je dr hab. inż. Marek Szmytkiewicz. Notatka złożona jest z dwóch plików: obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym i właściwego projektu w formacie .pdf, który ma 24 strony. Projekt składa się z takich punktów jak: charakterystyka brzegu, wyznaczenie statystycznych parametrów wiatru, obliczanie śr...

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Dynamika i Ochrona Brzegów
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1246

Ćwiczenia 10 - 37 Przykład 34 Samochód o masie m porusza się po prostym odcinku drogi z prędkością V p = 120km/h. W pewnym momencie rozpoczął hamowanie aż do zatrzymania się obliczyć czas drogi hamowania jeżeli wiadomo że współczynnik tarc...