Dynamika - wyk

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1400
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dynamika - wyk - strona 1 Dynamika - wyk - strona 2 Dynamika - wyk - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 13
Zasada d ' Alemberta Równanie ruchu Newtona punktu materialnego i (rys.31) m j S ji S ij m i P i Rys.31 stąd (a) jeśli oznaczymy to (a) ma postać (36) B i siła bezwładności d ' Alemberta Z przedstawionej zasady d ' Alemberta wynika, że suma sił zewnętrznych i wewnętrznych oraz sił bezwładności danego układu punktów materialnych, jak również suma momentów tych sił względem punktu stałego lub środka masy C równają się zeru. Wynikają stąd następujące dwa równania wektorowe (37a) (37b) ponieważ i i uwzględniając ,że równania (37) są równaniami wektorowymi można je zapisać pod postacią równań skalarnych Przykład 16 Wyznaczyć największe przyśpieszenie a , które może osiągnąć samochód przy starcie, jeżeli napędzane są koła tylne lub przednie. Na rys.32 dana jest geometria samochodu. Współczynnik tarcia μ . Rozwiązanie y F t = μN t ; F p = μN p +a C -ma mg ω c ω F p F t x A N p b B N t l Rys.32 Napęd na tylne koła F p = 0, F t = μN t Ponieważ samochód porusza się ruchem postępowym równania momentów sił można zapisać jak niżej stąd dla tylnego napędu: ; dla przedniego napędu Jeśli l = 3 m, m = 1000 kg, b = 1 m, c = 0.8 m, μ = 0.9 Momenty bezwładności i dewiacji Moment bezwładności I 0 względem punktu 0 dm A (a) 0 r

(…)

… względem osi 0y i osi
centralnej CyC, jednorodnego pręta o masie m = 12 kg
i długości l = 2 m (rys.38).
y yC x1 dx1 C x
x1
x dx l/2
l Rys.38
Rozwiązanie
(d)
Z po podstawieniu (d) do wzoru (b) mamy
Twierdzenie Steinera
Momenty bezwładności względem osi równoległych
z'
z
dm
z' C y' y' x'
z = zC + z'
x' zC zC
0 y
yC d xC x y = yC + y' Rys.40
x
; ; (b)
Moment bezwładności względem płaszczyzny 0yz
z (26…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz