Dynamika i ochrona brzegów - projekt ochrony brzegu morskiego, Westerplatte

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 3325
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dynamika i ochrona brzegów - projekt ochrony brzegu morskiego, Westerplatte - strona 1 Dynamika i ochrona brzegów - projekt ochrony brzegu morskiego, Westerplatte - strona 2 Dynamika i ochrona brzegów - projekt ochrony brzegu morskiego, Westerplatte - strona 3

Fragment notatki:

Prowadzi je dr hab. inż. Marek Szmytkiewicz. Notatka złożona jest z dwóch plików: obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym i właściwego projektu w formacie .pdf, który ma 24 strony. Projekt składa się z takich punktów jak: charakterystyka brzegu, wyznaczenie statystycznych parametrów wiatru, obliczanie średnich prędkości wiatru, wyznaczenie częstotliwościowej róży wiatru dla średnich prędkości wiatrów z każdego kierunku, wyznaczenie funkcji prawdopodobieństwa przewyższenia i funkcji odwrotnej dla odmorskich kierunków wiatru, określenie funkcji prawdopodobieństwa przewyższenia, określenie funkcji odwrotnej do funkcji prawdopodobieństwa, wyznaczenie średnich parametrów fal wiatrowych w głębokowodnym punkcie morza w oparciu o metodę Kryłowa. Ponadto, plik porusza zagadnienia takie jak: wyznaczenie parametrów fali projektowej, wyznaczenie parametrów fali projektowej na głębokiej wodzie, wyznaczenie parametrów fali projektowej na płytkiej wodzie, płytkowodne parametry fali projektowej, wyznaczenie projektowych poziomów morza, określenie prawdopodobieństwa przewyższenia, poziom projektowy, proponowana metoda ochrony brzegu.

1.  Wstęp  Projekt wykonano w ramach przedmiotu ‘’Dynamika i ochrona brzegów morskich’’. Celem projektu 
jest zaprojektowanie ochrony brzegu w rejonie Westerplatte. 
 2.  Charakterystyka brzegu 
 Strefa południowego Bałtyku, w której znajduje się Westerplatte, podlega silnym oddziaływaniom 
czynników hydrodynamicznych, takich jak: falowanie, spiętrzenia sztormowe, zmiany poziomu morza, itp. Obszary te są coraz bardziej zagroŜone oraz podlegają silnym procesom erozyjnym zarówno od strony morza jak i lądu.  
Brzeg morski w rejonie Półwyspu Westerplatte stanowi „kieszeń” między falochronami Portu 
Gdańskiego i Portu Północnego o długości około 1,8 km (km 67,3–69,1).  
 Na zapleczu znajdują się zagospodarowane tereny upamiętniające obronę placówki wojskowej w 
1939 roku (pomniki, muzeum), tereny StraŜy Granicznej, tereny portowe oraz linia kolejowa i droga. Rzędne terenów zaplecza wynoszą od +2,5 m do +4,5 m. 
 Dno morskie w tym rejonie jest bezrewowe i ma znaczne spadki.  
Spadki dna od izobaty 1 m (obecna linia brzegowa) wynoszą:  
- do izobaty 2,0 m od 1:20 do 1:70,  - do izobaty 4,0 m od 1:20 do 1:50, - do izobaty 5,0 m od 1:38 do 1:120.  
Dno jest bardzo strome, a więc erozyjne (najbardziej w rejonie 68 km). 
 W okresie do końca XX wieku w rejonie Westerplatte zostało zbudowanych kilkanaście róŜnego 
typu umocnień brzegowych. Było to 14 ostróg, ok. 4 km opasek brzegowych, 880 m falochronu brzegowego. Umocnienia te uległy zasypaniu, zniszczeniu, były remontowane, zostały zabudowane przez infrastrukturę Portu Północnego. 
 Obecnie cały pozostały odcinek o długości ok. 1,7 km moŜna ze względu na sposób umocnienia 
podzielić na trzy zasadnicze części: 
 
•  Środkowa – długość ok. 630 m – obecnie cały zasyp pokryty jest warstwą gruntu porośniętego 
dziką trawą, a skarpę odmorską stanowi gruzowisko z brakiem plaŜy. 
 •  Południowo – wschodnia – zabezpieczenie w postaci opaski brzegowej w formie betonowego 
muru oporowego z narzutem kamiennym o szerokości 18 m 
 
•   Północno – zachodnia – od strony zaplecza znajduje się ścianka szczelna, o którą opiera się 
narzut kamienny o szerokości ok. 10 m. Istnieją tam równieŜ 3 stare ostrogi, które obecnie nie maja wpływu na utrzymanie brzegu. Natomiast dalej na zachód jest sam narzut kamienny. 
 W rejonie Westerplatte nie ma obecnie bezpośrednich zagroŜeń zaplecza brzegu. Istniejące 
umocnie

(…)

efekt cieplarniany, gdyŜ w okresie 100 lat moŜe
on mieć wpływ na stan wody.
Uwzględniając występowanie efektu cieplarnianego wg prognozy najbardziej prawdopodobnej
przyjęto wzrost poziomu morza po 100 latach równy:
hec = 60 [cm]
W rezultacie przyjęto poziom projektowy równy:
h proj = 711 [cm ]
7. Proponowana metoda ochrony brzegu:
W rejonie Westerplatte, na całym odcinku brzegu proponujemy zastosować…
… roku statystycznego, których
wartości zostały zamieszczone w tabeli.
Strona 19
Tab. 11 Charakterystyka stanów wody w latach 1951 -1970
opis
WW
SWW
SW
SNW
NW
I
616
556
502
462
435
II
605
538
497
462
416
III
575
532
489
458
428
IV
568
526
492
465
446
V
536
518
494
472
460
VI
549
526
498
479
460
VII
550
535
510
488
464
VIII
560
536
509
485
464
IX
575
546
510
479
460
X
604
551
508
474
455
XI
615
559
505
463
429
XII
582…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz