Cyfrowe systemy sterowania - strona 2

Identyfikatory w sieci CAN

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Andrzej Kochan
 • Cyfrowe systemy sterowania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

Do czego służą identyfikatory w sieci CAN? Identyfikatory służą do określenia zawartości wiadomości. Wiadomości w sieci CAN nie posiadają adresu, zamiast tego ich zawartość jest określana dzięki obecnym w nich identyfikatorach. Mówi się, że ...

Gdzie jest stosowana sieć LON

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Andrzej Kochan
 • Cyfrowe systemy sterowania
Pobrań: 14
Wyświetleń: 2065

Gdzie jest stosowana sieć LON? LON (Local Operating Network) sieć zbudowana w technologii LonWorks, czyli technologii inteligentnego sterowania. Jest to jeden z najbardziej otwartych międzynarodowych standardów komunikacji w automatyce budynków. Czyli jest to sieć biurowa wykorzystywana przez firmy...

Z jakich elementów składa się język LD

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Andrzej Kochan
 • Cyfrowe systemy sterowania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 252

Z jakich elementów składa się język LD? Lewa pionowa szyna zasilająca, prawa pionowa szyna zasilająca, pozioma linia łącząca, pionowa linia łącząca, linie połączenia wielokrotnego (wszystkie połączone ze sobą) styk powiązany ze zmienną, cewka powiązana ze zmienną wyjściową lub zewnętrzną. ...

Z jakich elementów składa się język SFC

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Andrzej Kochan
 • Cyfrowe systemy sterowania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 301

Z jakich elementów składa się język SFC? Graf języka SFC zbudowany jest z kroków - jedna lub wiele akcji (bloki grafu??), przejść - warunek logiczny (tranzycje?), łączy - wyznaczają przepływ sterowania. Ponadto język SFC zawiera w sobie: skoki, makra, warunkowe rozejście sterowania, współbież...

Multimaster

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Andrzej Kochan
 • Cyfrowe systemy sterowania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

Co oznacza, że sieć jest typu multimaster? To, że sieć jest typu multimaster oznacza, że pracuje ona w trybie, w którym wszystkie urządzenia mają równe prawa w inicjalizowaniu komunikacji lub ewentualnie oznacza, że sieć może pracować z więcej niż jednym urządzeniem nią zarządzającym. ...

System rozproszony

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Andrzej Kochan
 • Cyfrowe systemy sterowania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 539

Co to jest system rozproszony? System rozproszony - system składający się z wielu współpracujących jednostek (komputerów) połączonych ze sobą w sieć komputerową. Definicja od Sachy: System organizujący pracę sieci komputerowej i dosta...