Cyfrowe systemy sterowania

note /search

Problemy synchronizacji czasu

 • Politechnika Warszawska
 • Cyfrowe systemy sterowania
Pobrań: 7
Wyświetleń: 735

Problemy synchronizacji czasu: synchronizacja czasu we wszystkich elementach (każda ma swój zegar lokalny), synchronizacja kolejności zdarzeń, synchronizacja czasu bezwzględnego, synchronizacja z niezależnego zewnętrznego źródła, synchronizacja przez jeden z elementów systemu -

Przykłady systemów czasu rzeczywistego

 • Politechnika Warszawska
 • Cyfrowe systemy sterowania
Pobrań: 14
Wyświetleń: 826

Przykłady systemów czasu rzeczywistego: system sterowania reaktorem jądrowym, system ABS, ESP w samochodzie, system kontrolujący wtrysk paliwa, system automatycznego nastawiania drogi przebiegu dla pociągu, system zbierania danych (np. in...

Cyfrowe systemy sterowania - arbitraż

 • Politechnika Warszawska
 • Cyfrowe systemy sterowania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 777

Do czego wykorzystywany jest arbitraż? Dowolny kontroler CAN może rozpocząć transmisję kiedy wykryje stan bezczynności magistrali. Może to doprowadzić do sytuacji, że dwa lub więcej kontrolerów zaczną transmitować wiadomość w tym samym czasie. Mechanizm arbitrażu rozstrzyga której wiadomości należy...

Etapy procesu sterowania przy pomocy zbiorów rozmytych

 • Politechnika Warszawska
 • Cyfrowe systemy sterowania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 721

Wypisz etapy procesu sterowania przy pomocy zbiorów rozmytych. Rozmywanie na etapie rozmywania wykonywane są obliczenia stopnia przynależności do poszczególnych zbiorów rozmytych wartości wejść wartości „ostre” przekształcane są na wartości...

Języki oprogramowania stosowane w automatyce

 • Politechnika Warszawska
 • Cyfrowe systemy sterowania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 791

Wymień języki oprogramowania stosowane w automatyce. LD -ladder diagram - język drabinkowy, graficzny język dla równań logicznych, efekt doświadczeń techniki przekaźnikowej, FBD - funcion block diagram - diagram bloków funcyjnych, język graficzny, funkcje zapisywane w postaci bloków, bloki mają za...

Parametry czasowe zadania

 • Politechnika Warszawska
 • Cyfrowe systemy sterowania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 910

Wymień i opisz parametry czasowe zadania wykonywanego w czasie rzeczywistym. Parametry czasowe zadania: czas uruchomienia (opóźnienie przerwań?) - czyli czas od wygenerowania przerwania do rozpoczęcia wykonywania zadania. Opóźnienie musi być zgodne z wymaganiami aplikacji i musi być przewidywalne....

Ramka danych

 • Politechnika Warszawska
 • Cyfrowe systemy sterowania
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1295

Co to jest ramka danych? Ramka danych służy do przenoszenia danych (właściwie jest to pakiet danych), ma ona formę grupy bitów o określonym formacie. Ramki przenoszą dane z transmitującego węzła do jednego lub więcej węzłów odbierających. Przykładowa budowa ramki w standardzie CAN 2.0A: pole arbi...

System czasu rzeczywistego

 • Politechnika Warszawska
 • Cyfrowe systemy sterowania
Pobrań: 21
Wyświetleń: 847

Co to jest system czasu rzeczywistego? SCR (real-time system) - to system, którego poprawność działania zależy nie tylko od poprawności logicznych rezultatów, lecz również od czasu w jakim rezultaty są osiągane (czasu reakcji). ...

Techniki sztucznej inteligencji

 • Politechnika Warszawska
 • Cyfrowe systemy sterowania
Pobrań: 42
Wyświetleń: 903

Wymień znane Ci techniki sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja (Artificial Intelligence) - dział informatyki, którego przedmiotem jest badanie reguł rządzących tzw. inteligentnymi zachowaniami człowieka. Do inteligentnych za...

Czym się różni komputerowa sieć przemysłowa od biurowej

 • Politechnika Warszawska
 • Cyfrowe systemy sterowania
Pobrań: 7
Wyświetleń: 819

Czym się różni komputerowa sieć przemysłowa od biurowej? LAN-sieć przemysłowa (local area network) DANYMI są słowa (teksty), grafiki, dokumenty, URZĄDZENIAMI są komputery, drukarki, skanery itp. PARAMETREM jest prędkość transmisji danych mierz...