Zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska i zrównoważony rozwój

note /search

Zagrożenia cywilizacyjne - zaliczenie

 • Politechnika Wrocławska
 • Zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska i zrównoważony rozwój
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

1. Audyt - jest instrumentem stosowanym w różnych dziedzinach, m.in. w dziedzinie finansów, jakości, środowiska, etyki, marketingu. Jest narzędziem pozwalającym na uporządkowanie i na optymalizację procesu monitorowania wprowadzania koncepcji zrównoważonego rozwoju. 2. Jaki powinien być audyt? ...

Zagrożenia cywilizacyjne - pytanie i odpowiedzi

 • Politechnika Wrocławska
 • Zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska i zrównoważony rozwój
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

1. Wymień skutki emitowania do atmosfery SO2Odznacza się wysokim stopniem szkodliwości zależnym od stężenia i czasu ekspozycji. Już przy stężeniu 1-2 ppn jest szkodliwy dla wszystkich organizmów żywych. Przy niewielkich stężeniach powoduje uszkodzenie roślin zaburzając mechanizm chlorofilowy. Szczeg...

Referat: "Analiza zagrożeń antropogenicznymi zanieczyszczeniami"

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska i zrównoważony rozwój
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2646

ANALIZA ZAGROŻEŃ ANTROPOGENICZNYMI ZANIECZYSZCZENIAMI Energetyka Energetyka oddziałuje na środowisko na wiele sposobów. Wytwarzanie energii niesie za sobą negatywne skutki w postaci emisji pyłów, tlenków azotu, węgla, siarki, hałas. Szeroko rozpowszechnione działania na rzecz zmniejszenia szkodliw...

Naturalne kataklizmy-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska i zrównoważony rozwój
Pobrań: 49
Wyświetleń: 763

Klęska żywiołowa (kataklizm) - ekstremalne zjawisko naturalne powodujące znaczne szkody na terenie objętym tym zjawiskiem, pozostawiające po sobie często zmieniony obraz powierzchni ziemi. Powoduje ono również wysokie straty w gospodarce człowieka, może Przemodelować stan przyrody a nawet zagrażać ...

Wpływ kataklizmów wywolanych przez człowieka - osuszanie bagien - wykł...

 • Politechnika Wrocławska
 • Zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska i zrównoważony rozwój
Pobrań: 21
Wyświetleń: 917

Kataklizm a co to takiego? Słowo to pochodzi od greckiego „kataklysmós” co znaczy „powódź”, „potop”. Jednak co nazywamy kataklizmem dzisiaj? Słowa „kataklizm” możemy oczywiście używać w przenośni, na określenie klęski spowodowanej przez ludzi. Osuszanie bagien Są to ekosystemy podmokłe strukturalni...

Wpływ kataklizmów wywołanych przez człowieka - Próby jądrowe - wykład...

 • Politechnika Wrocławska
 • Zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska i zrównoważony rozwój
Pobrań: 14
Wyświetleń: 532

Próby jądrowe Próby jądrowe przeprowadzane są głównie w celu sprawdzania i udoskonalania broni jądrowej. Od wynalezienia bomby atomowej w 1945 miało miejsce około 2000 próbnych wybuchów jądrowych, głównie przeprowadzonych przez USA i ZSRR. Od 1992 Rosja i USA utrzymują moratorium na zaprzestanie pr...

Azbest w środowisku - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska i zrównoważony rozwój
Pobrań: 84
Wyświetleń: 833

Azbest w środowisku - właściwości, toksyczność Co to jest azbest? Azbest jest nazwą handlowa grupy minerałów włóknistych, które pod względem chemicznym są uwodnionymi krzemianami różnych metali, głównie magnezu i żelaza. Z uwagi na budowę, rozróż...

Wpływ kataklizmów wywołanych przez człowieka - Ropa naftowa - wykład...

 • Politechnika Wrocławska
 • Zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska i zrównoważony rozwój
Pobrań: 91
Wyświetleń: 658

Ropa naftowa jest obecnie najważniejszym surowcem energetycznym, nazywanym surowcem strategicznym, o stosunkowo dużej kaloryczności. Odgrywa zasadniczą rolę jako źródło energii dla transportu. Wydobywa się ją dopiero od 100 lat, ale przy jej ogromnym i w ciągle rosnącym eksploatowaniu, przewiduje si...