System ustrojowy i prawny USA - strona 3

note /search

System sądowniczy - wykład

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • System ustrojowy i prawny USA
Pobrań: 70
Wyświetleń: 889

SUiP U.S.A Wykład nr 8 07.04.10 SYSTEM SĄDOWNICZY Konstytucja pozwala sądom na zajmowanie się sprawami wniesionymi przed te sądy przez stronę, która wykaże swój interes; nie można wnieść sprawy w interesie ogółu. Chodzi o interes adwersaryjny - strony walczą między sobą a sąd jedynie rozstrzyga, n...

Wykład - system ustrojowy i prawny USA

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • System ustrojowy i prawny USA
Pobrań: 98
Wyświetleń: 476

SUiI U.S.A Wykład nr 9 14.04.10 MIEJSCE WŁADZY SĄDOWNICZEJ W TRÓJPODZIALE WŁADZY na początku rywalizacja o prymat ważności nie obejmowała władzy sądowniczej ona od początku był mniej ważna niż legislatywa i egzekutywa w 1803 roku miał miejsce wyrok w spr. Madisona; sędzia Marshall tak rozciągnął ...

Władze stanowe i lokalne - wykład

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • System ustrojowy i prawny USA
Pobrań: 133
Wyświetleń: 609

SUiP U.S.A Wykład nr 11 28.04.10 WŁADZE STANOWE I LOKALNE mamy odczynienia z gestiami federalnymi, stanowymi i wspólnymi dla obu władz ( przypomnieć sobie to z pierwszego roku ) ogólna zasada jest taka ( zawarta w Konstytucji ), że wszystkie uprawnienia nie przekazane na rzecz władzy federalnej po...

Wykład - biurokracja

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • System ustrojowy i prawny USA
Pobrań: 147
Wyświetleń: 868

SUiP U.S.A Wykład nr 12 05.05.10 BIUROKRACJA ( w znaczeniu urzędów, urzędników ) urzędnicy realizują pomysły trzech gałęzi władzy; to jest bardzo mocna struktura bo ona w zasadzie nie zmienia się wraz z wyborami; w ministerstwie jest stały Sekretarz, który wszystkim rządzi urzędnicy biurokratyczn...