Psychologia pracy

note /search

Psychologia pracy - wykłady

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Psychologia pracy
Pobrań: 1379
Wyświetleń: 8701

W. Parsons – teoria cech i czynnika, studia rozwoju zawodowego D. Supera oraz heksagonalny model osobowości zawodowych Johna L. Hollanda. Zawiera także informacje na takie tematy jak: relacje człowieka z otoczeniem, środowisko pracy jako eleme...

Rygoryzm a odpowiedzialność pracy - Kompleks niższości

 • Politechnika Gdańska
 • Psychologia pracy
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1029

RYGORYZM A ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACY U progu XXI wieku trudno doszukiwać się ludzi, którzy nie byliby owładnięci manią pieniądza. To on determinuje nasze życie. To jego obecność lub brak decyduje o tym jak żyjemy. Większość społeczeństwa jest owładnięta manią posiadania chcemy mieć dużo, jak najwięce...

Psychologia pracy-style kierowania

 • Uniwersytet Gdański
 • Psychologia pracy
Pobrań: 63
Wyświetleń: 938

Slajd 1a. KOMUNIKACJA Z UWZGLĘDNIENIEM GŁÓWNEJ ZASADY I FORMY KOMUNIKACJI W OKRESIE RESTRUKTURYZACJI LUB KRYZYSU W FIRMIE Slajd 1b. Będziemy mówić o tym: Co to jest kryzys i czym jest uwarunkowany Jakie rodzaje sytuacji kryzysowych możemy wyróżnić Jakie są sposoby radzenia sobie z kryzysem w firm...

Abstrakcyjne mechanizmy percepcji

 • Uniwersytet Gdański
 • Psychologia pracy
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1141

ABSTRAKCYJNE MECHANIZMY PERCEPCJI Najbardziej złożoną czynnością poznawczą jest myślenie. Myślenie określanie jest jako czynność umysłowa obejmująca różnorodne procesy: planowanie, przewidywanie, ocenianie, rozumienie, wnioskowanie. Informacje zawarte w wyobrażeniach, spostrzeżeniach i pojęciach są...

Pytania na zaliczenie z psychologii pracy

 • Uniwersytet Gdański
 • Psychologia pracy
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1624

Niektóre pytania z zaliczenia z psychologii pracy u Tokarskiego Perspektywy badające zachowania organizacyjne. Dyscypliny pomocne w badaniu zachowań organizacyjnych Co to jest hipoteza?* Co to jest zmienna zależna?* Co to jest zmien...

Psychologia pracy-pytania z kololwium

 • Uniwersytet Gdański
 • Psychologia pracy
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1316

1)na co powinien być wrazliwy styl kierowania i jego aspekty: - na produktywność podwładnego 2)co powouje syst nagrod w organizacji: - 3)jaki autor pokazal jeden ze sposobow polaczenia podejścia sytuacyjnego i teori cech - Fidler 4)co wg Hemphilla musi uwzględniać skuteczne przywództwo: - mus...

Psychologia pracy-Ściąga

 • Uniwersytet Gdański
 • Psychologia pracy
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1246

1. W jakich kategoriach można opisać strukturę organizacyjną - zarządzania, czynniki społeczne, czynniki fizyczne, czynniki technologiczne. 2. Co to jest formalizacja - opisuje strukturę organizacyjną i wiąże się ze stopniem szczegółowości opi su poszczególnych ról w ramach str. org. 3. Analiza za...

Psychologia pracy-test na zaliczenie (1)

 • Uniwersytet Gdański
 • Psychologia pracy
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1512

1. Kto jest autorem ścieżki wiodącej do celu? Teoria zaproponowana przez House'a ( House,Mitchell,1974). Dotyczy ona zagadnienia motywacji pracowników w danych okolicznościach ,zależnej od kalkulowanych korzyści wynikających z tej sytuacji. W grę wchodzą tu takie czynniki jak oczekiwania ,instr...

Psychologia pracy-ściąga

 • Uniwersytet Gdański
 • Psychologia pracy
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1197

KONCEPCJE CZŁOWIEKA: BEHAWIORYSTYCZNA -człowiek reaktywny,reakcja na człowieka niedoskonałego,Człowiek symuluje bodzce-nagrody i kary.(pawłow,watson,shiner) PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA: - zachowanie człowieka zalezne jest od wyposażenia genetycznego oraz od środowiska fizycznego i społecznego.- struktura...

Psychologia pracy - Menedżer

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Psychologia pracy
Pobrań: 483
Wyświetleń: 5530

Wykłady. W9 konflikty w zespołach pracowniczych oraz sposoby ich diagnozowania i zwalczania * Tradycyjne podejście do konfliktu Konflikt to: -niezgodność między ludźmi -rezultat nieprawidłowości natury społecznej albo ludzkiej -wyraz dysfunkcji czy nieprzystosowania się jednostki lub organizacji d...