Psychologia pracy-test na zaliczenie (1)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1449
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychologia pracy-test na zaliczenie (1) - strona 1 Psychologia pracy-test na zaliczenie (1) - strona 2 Psychologia pracy-test na zaliczenie (1) - strona 3

Fragment notatki:

1. Kto jest autorem ścieżki wiodącej do celu?
Teoria zaproponowana przez House'a ( House,Mitchell,1974).
Dotyczy ona zagadnienia motywacji pracowników w danych okolicznościach ,zależnej
od kalkulowanych korzyści wynikających z tej sytuacji.
W grę wchodzą tu takie czynniki jak oczekiwania ,instrumentalność oraz wartość sytuacji
2. Jaki jest błąd teorii atrybucji?
Podstawowy błąd atrybucji - tendencja do przeceniania czynników wewnętrznych przynależnych do dyspozycji, a niedocenianie roli sytuacji.
Powody tego błędu:
a) Rola spostrzeżenia - koncentrujemy naszą uwagę na osobie, a nie na sytuacji - ludzie są wyraziści spostrzeżeniowo - są czymś, co nasze oczy i uszy zauważają.
Wyrazistość spostrzeżeniowa - informacja, która skupia naszą uwagę; ludzie są skłonni przeceniać przyczynową rolę informacji, która jest wyrazista spostrzeżeniowo
3. Wymień 5 metod wypracowania ostatecznej decyzji wg Vrooma-Yettona.
- samodzielne decydowanie;
- szukanie informacji u jednego lub kilku podwładnych podwładnych i samodzielna decyzja;
- konsultowanie się z wybranymi osobami, samodzielna decyzja;
- konsultowanie się z całą grupą , decyzja samodzielna;
- dzielenie się problemami z całą grupą, decyzja wspólna;
4. Wymień 9 czynników w modelu witaminowym
Właściwości o stałym skutku:
- Dostępność środków finansowych
- Fizyczne bezpieczeństwo
- Wysoki status społeczny
Właściwości szkodliwe w nadmiarze:
- Możliwość sprawowania kontroli
- Możliwość wykorzystania umiejętności
- Cele narzucane z zewnątrz
- Różnorodność
- Przejrzystość środowiska
- Możliwość nawiązania i utrzymania kontaktów interpersonalnych
5. Czego dotyczy teoria Warra?
Dotyczy ona zagadnienia motywacji pracowników w danych okolicznosciach zaleznej od kalkulowanych korzysci wynikajacych z tej sytuacji
6. Do czego potrzebne są doraźne sukcesy wg Kottera?
7. Trendy opisujące pracę przyszłości.
8. 4 wymiary klasyfikacji pracowników wg Hofstede
· Dystans władzy (od małego do dużego) - miarą jest sposób traktowania nierówności między ludźmi w danym społeczeństwie.
· Indywidualizm a kolektywizm - miarami są stosunki jednostki z innymi ludźmi oraz stopień przeciwstawiania pragnienia osobistej wolności potrzebie więzi społecznych.
· Męskość i kobiecość, których miarą jest sztywność ról płci
· Unikanie niepewności (od słabej do silnej) - miarą jest stosunek społeczeństwa do niepewności dotyczącej przyszłości


(…)

… w danym społeczeństwie.
· Indywidualizm a kolektywizm - miarami są stosunki jednostki z innymi ludźmi oraz stopień przeciwstawiania pragnienia osobistej wolności potrzebie więzi społecznych.
· Męskość i kobiecość, których miarą jest sztywność ról płci
· Unikanie niepewności (od słabej do silnej) - miarą jest stosunek społeczeństwa do niepewności dotyczącej przyszłości
9. Powiązanie psychologii pracy z ergonomią.
10. Główne pojęcie teorii sprawiedliwego wynagradzania Adamsa
Teoria sprawiedliwego nagradzania- jest to teoria opracowana przez J.Stacy Adamsa, należąca do nurtu teorii indywidualistycznych ( uwzględniających różnice indywidualne między ludźmi). Opiera się na założeniu, że głównym czynnikiem w motywacji jest dokonywana indywidualnie przez pracownika ocena sprawiedliwości otrzymanej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz